Duurzaam Almelo: “Vooruit kijken en tegelijk nu handelen”

“Duurzaamheid vraagt om ver vooruit te kijken. Maar tegelijk om nu al te handelen”, is de overtuiging van Eugène van Mierlo, wethouder Duurzaamheid. Als het gaat om duurzaamheid gebeurt er in Almelo al heel veel. Inwoners, ondernemers, onderwijs en organisaties werken waar kan samen aan een groene toekomst. Vanuit de gemeente ligt de focus op 3 doelen: de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Wethouder Van Mierlo, bij de opening van het zonnepark Aadijk samen met spelertjes van voetbalclub ASV’57 uit Aadorp

Met zonnepanelen op dak wekken steeds meer ondernemers en inwoners hun eigen, duurzame stroom op. Maar zelfs als ieder dak in Almelo vol ligt met panelen is dat niet genoeg om alle energie die in onze gemeente gebruikt wordt duurzaam op te wekken. Van Mierlo: “Daarom kiezen we voor de combinatie van zon op dak én land. Aan de Aadijk levert het eerste zonneveld in Almelo al volop energie.”

Heel Nederland moet uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Onderzoeken naar aardgasvrije wijken zijn in volle gang. Samen met inwoners kijkt de gemeente naar grote en kleine stappen om wijken en buurten te vergroenen. Energiebesparende maatregelen in huis verdienen zich terug met een lagere energierekening. “Bovendien zijn we dankzij groene ingrepen beter voorbereid op de gevolgen van extreme wateroverlast en periodes van droogte. Wooncoaches adviseren inwoners bij vragen over energie besparen, isoleren, afkoppelen van regenpijpen, groene daken, aardgasvrij wonen en subsidiemogelijkheden.”

Daarnaast bekijkt de gemeente de mogelijkheden van Almelo als circulaire stad. Daarbij wordt geprobeerd de inzet van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk te verminderen en inwoners en ondernemers gestimuleerd worden om materialen te hergebruiken, te repareren of te renoveren.

Van Mierlo: “Ook Almelo wordt geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Dat heeft een weerslag op veel ondernemers en inwoners. Toch proberen we vooruit te blijven kijken. En door samen te werken écht verschil te maken.”

Ideeën of duurzame initiatieven? De gemeente gaat graag in gesprek over de gezamenlijke stip op de horizon: een mooie groen, blauwe stad die in stappen naar 2050 bijna energieneutraal is. Een stad waar het fijn en betaalbaar wonen en werken is en waar inwoners trots zijn op hun stad.

Heracles Almelo in tijden zonder publiek

Voor niemand zijn dit leuke tijden. Waar het privé nog een ver-van-mijn-bed-show was in coronafase één kent inmiddels ook iedereen in de regio Twente wel iemand die het Covid virus onder de leden heeft (gehad). Zakelijk zijn er sectoren die er wel bij varen, die kan een ieder invullen (levensmiddelen industrie, de bouw, etc.). Het overgrote deel van de ondernemers heeft echter logischerwijs last, tot zeer veel last, van deze crisis. Het thema duurzaamheid zal in deze tijden vaak niet de hoogste prioriteit hebben. Of is het juist slim om juist in deze tijden te investeren in het verduurzamen van een onderneming?

Heracles Almelo denkt vanuit innovatieve overwegingen graag vooruit, durft normaliter ook te investeren in de club en stappen te maken die de club op den duur weer voordeel op gaan leveren. Denk bijvoorbeeld aan een lichtplan, in en om het stadion, welke middels een doordachte investering op vrij korte termijn direct grote besparingen op zou gaan leveren. Vooralsnog; geparkeerd.

Waarbij uitstel zeker niet zal leiden tot afstel. Grote investeringen zijn echter tot nadere orde even bevroren. Het meest duurzame waar binnen de club nu de focus op ligt is het onderhouden van de zorgvuldig opgebouwde, duurzame, relaties. Dit klinkt wat flauw, maar niets is minder waar. Seizoenkaarthouders, sponsoren, vrijwilligers en andere direct betrokken maken de club. Zij zorgen ervoor dat betaald voetbal in Almelo mogelijk is.

In tijden dat publiek de weg naar het stadion nog wel weet te vinden, maar ze niet vanaf de favoriete plek op de tribune de wedstrijd mogen volgen, is het blijven verbinden met al deze betrokkenen rondom de club de absolute prioriteit.

Heracles Almelo prijst zich bijzonder gelukkig met een ontzettend loyale achterban en een BusinessClub die vrijwel unaniem full support achter de club zijn gaan staan. Waarbij het in eerste instantie leek op een publiekloos bestaan tot ten minste de jaarwisseling werd de hoop in de harten aangewakkerd toen in september toch met publiek aangetreden kon worden. Hetzij van korte duur. Een tweetal thuiswedstrijden kon een, gereduceerd aantal, supporters en sponsoren van de wedstrijd genieten. Daarna volgde wederom een terugslag en verzwaring van de geldende regels.

De hoop op een zelfde gefaseerde opbouw vanaf januari is volop in leven. Mocht zich dat positief ontwikkelen en langzaam weer toegewerkt kunnen worden naar een vol stadion, ziet Heracles Almelo de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Ook zal er dan weer volop oog zijn voor verduurzamen van de gehele organisatie, ons stadion en alle faciliteiten daaromheen. Ook verliezen we tegen die tijd uiteraard ook de duurzame samenwerking met alle betrokken niet uit het oog, want crisis of niet; daar blijven we altijd aan werken.

Met name vanuit de maatschappelijke afdeling en het innovatieplatform worden de duurzame ontwikkelingen op de voet gevolgd. Ondernemers uit de regio zijn hierin dikwijls een inspiratiebron. Heeft u vanuit uw bedrijf tips om in deze tijden duurzaamheid toch de boventoon te laten voeren? Of wilt u kennis delen in corona tijd? Dan komt Duurzaam Netwerk Almelo hierover graag met u in contact. Dit kan via secretaris@duurzaamnetwerkalmelo.nl

Gerrald Albersen
Bestuurslid Duurzaam Netwerk Almelo
Accountmanager Heracles Almelo

DNA in 2020

De vakantieperiode nadert zijn einde. Duurzaam Netwerk Almelo is druk doende om in de toekomst weer enkele kwalitatief hoogstaande bijeenkomsten te kunnen bieden.

In de (huidige) tijden van corona kenden wij onze plaats. Buiten het feit dat er lange tijd geen events georganiseerd konden worden begrepen we dat het gros van de ondernemers ongetwijfeld andere prioriteiten hadden.

Alle ellende is nog niet voorbij, maar met een positieve blik kijken we graag weer vooruit. In oktober zal een eerste event plaats gaan vinden. Ook zullen enkele bedrijfsbezoeken ingepland gaan worden.

Een ieder hopen we tegen die tijd in goede gezondheid weer te kunnen begroeten.

Bestuur Duurzaam Netwerk Almelo

Netwerkbijeenkomst (9 oktober) bij Moderna Textielservice

Moderna Textielservice te Hardenberg opende haar deuren voor Duurzaam Netwerk Almelo. Tijdens deze bijeenkomst kon kennis gemaakt worden met Moderna en werd specifiek stilgestaan bij duurzaamheid.

De genodigden werden middels een rondleiding meegenomen in de processen die gaande zijn binnen Moderna. 

Moderna
Moderna Textielservice is een landelijk opererend, professioneel familiebedrijf welke een totaalpakket aan dienstverlening biedt op het gebied van linnen, bedrijfskleding, schoonloopmatten en sanitairhygiëne waarbij het ontzorgen van de klant centraal staat.

Moderna werkt mee aan een duurzame toekomst. Daarom maken ze volop gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Zo ligt het dak vol met zonnecollectoren en liefst 3.300 vacuümbuizen. Met deze vacuümbuizen verwarmen zij het waswater. Deze buizen kun je vergelijken met een thermosfles. Er zit een koperen buis in met een glycolvulling. Doordat het zonlicht het vacuüm tussen het glas en de koperen buis extreem snel kan verwarmen, geven de koperen buizen al heel snel een warmte af van 90 graden. Dit is voldoende om het waswater te verwarmen. Verder liggen er ook nog eens 1000 m2 aan zonnepanelen op het dak. Maar ook hun duurzame wagenpark, flora en fauna rondom het pand, waterbesparing en stoomloos reinigen zal bij de bijeenkomst aan de orde komen.

 

Kennistafelbijeenkomst “Vitale Werkomgeving” | 12 juni 2019

Op woensdag 12 juni heeft de kennistafelbijeenkomst “Vitale Werkomgeving” plaatsgevonden.

In het stadion van Heracles Almelo konden de aanwezigen informatie inwinnen bij de verschillende kennistafels die werden bemand door de volgende enthousiaste sprekers;

* Hans Brouwers |  eigenaar HB Business Management

* Jeannet Aalpoel | HR Specialist Gezondheidsmanagement Asito

* Maarten Visscher | Gemeente Almelo

Keynote spreker deze middag was ‘Maarten de Winter’ die de zaal wist te boeien met zijn inspirerende verhaal.

 

                       

 

DNA zet zich in voor ouderen

ALMELO – Eenzaamheid bij ouderen is een bekend probleem. In de wintertijd valt dit aspect extra op. DNA vindt dit een zorgelijke kwestie, naast andere duurzaamheidsaspecten en wil dit graag aan het licht brengen.

 

DNA doet diverse activiteiten op maatschappelijk gebied. Zo heeft DNA op woensdag 12 december jl. een avondprogramma meegeholpen in de ouderenzorg. Deze activiteit is al eens twee keer eerder georganiseerd sinds de oprichting, alleen toen was het alleen voor de bestuursleden. DNA vind het belangrijk dat ook de leden betrokken worden bij de P van People en een maatschappelijke bijdrage leveren als organisatie. Afgelopen jaar was er voor gekozen om deze activiteit organisatiebreed te trekken. In samenwerking met Stichting Present, die dit soort activiteiten voor organisaties faciliteert, is dit dan ook in gang gezet naar alle leden van DNA.

 

Woensdag 12 december jl. vond een dergelijk maatschappelijk activiteit dan ook plaats. Er werd gestart op het kantoor van Stichting Present te Almelo. Na een korte kick-off vertrokken het bestuur en de deelnemende leden naar de locatie. Het evenement was een avond zorg te dragen en mee te helpen in de ouderenzorg. Bewoners van het verzorgingstehuis van TMZ Het Meulenbelt hadden een avondprogramma op deze woensdagavond. Een optreden van een koor werd verzorgd om de bewoners een avond te entertainen. Diverse kerstliederen werden gezongen om in de sfeer van de feestdagen te komen. Wat vonden de ouderen dit leuk. Echter een nog leuker om te zien, waren de vrolijke gezichten van de bewoners van deze verzorgingslocatie. Het doet goed om te zien hoe blij ouderen zijn met het praatje dat mensen met ze maken en het helpen begeleiden van de kamer naar de kantine.

 

De cijfers liegen er niet om. Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een paar keer in de maand een sociaal contact (onderzoek TNS/NIPO). Door om te zien naar deze ouderen, een gezellige activiteit te brengen kun je direct verschil maken in hun leven. Stichting Present organiseert dit soort projecten en op woensdag 12 december hebben de leden van DNA dit ervaren.

 

DNA vindt het dan ook erg belangrijk om ook aandacht te besteden aan de ouderenzorg. Elk klein gebaar doet wonderen, al is het niet voor de ouderen naar wie dit gebaar gemaakt wordt, dan doet het wel goed naar jezelf. Ook in 2019 is DNA van plan de MVO Doedag te organiseren en hoopt dan ook op de steun van haar leden. Ben je nog geen lid van Duurzaam Netwerk Almelo en heb je interesse na het lezen van dit artikel? Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor deze activiteit. Check de website van Duurzaam Netwerk Almelo voor de aanmelding. Doe de activiteit mee en misschien kan DNA u verwelkomen als nieuw lid in de toekomst!

Aanmelding MVO Doe-dag i.s.m. Stichting Present

Beste leden, Graag nodigen wij jullie uit voor onze eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 12 december a.s. De bijeenkomst van 7 november ging wegens externe factoren niet door, dus hierbij dé kans om alsnog mee te doen! De bijeenkomst staat geheel in het teken staat van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en wordt een combinatie van informatie én de bijzondere praktijk! Onder het genot van een hapje en een drankje zullen Urenco Nederland en Stichting Present starten met een introductie over ‘community work’ , de succesfactoren en hoe te implementeren lokaal voor jouw onderneming. Stichting Present inspireert en faciliteert al meerdere jaren bedrijven om lokaal maatschappelijk impact te maken. Het levert ondernemingen een positieve naamsbekendheid op, teambuilding onder werknemers en het biedt vaak een tastbare, concrete invulling voor MVO-beleid. Na de presentatie gaan we vervolgens zelf ervaren hoe waardevol en tegelijkertijd hoe laagdrempelig het is om community work te doen. Met een groep gaan we de bewoners (ouderen) van woon/zorgcentrum Trivium een gezellige avond bezorgen. Er komt een popkoor langs en de ouderen gaan genieten van een voorstelling. Wij bieden die avond extra handen om de ouderen van hun kamer naar de zaal te begeleidingen, koffie te schenken, maar ook het geven van aandacht en gezelligheid. Kortom: met de handen in de klei, geen woorden maar daden, jullie omtoveren tot ervaringsdeskundigen, enfin: jullie gaan zelf ervaren hoe bijzonder het is om goed te doen, wat community work met jou doet en wat dit dus ook voor jouw onderneming en werknemers kan betekenen. Doe je mee?   Wanneer:  Woensdag 12 december a.s. van 16:30 – ca 20:30 uur. Programma: 16.30 uur – Ontvangst bij Het Torentje (Hedemanplein 3) met hapje en drankje 16.45 uur – Welkom / maatschappelijk betrokken ondernemen hoe en waarom? – door Ruth Dam van Stichting Present Almelo 17.30 uur – De ervaring en impact – door Laurens Pouwel van Urenco Nederland bv 18.15 uur – Vertrek naar het maatschappelijk project. De cijfers liegen er niet om. Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een paar keer in de maand een sociaal contact (onderzoek TNS/NIPO). Door om te zien naar deze ouderen, een gezellige activiteit te brengen kun je direct verschil maken in hun leven. Stichting Present organiseert dit soort projecten en vanavond gaan we dit ervaren. 20.30 uur – Einde programma Meld je aan via deze link (aanmelden kan tot uiterlijk maandag 3 december a.s). Het is ook mogelijk om één introducé mee te nemen. Bij deelname ontvang je vervolgens inhoudelijk meer informatie over het programma en de adressen. Het bestuur van DNA beveelt deelname aan deze bijeenkomst van harte aan. Het is bijzonder om op deze manier je in te zetten voor je stadsgenoot. Zelf hebben wij in samenwerking met Present Almelo nu drie keer een maatschappelijk project gedaan en zijn ervan overtuigd dat de werkwijze, de projecten, maar bovenal ervaring jou als ondernemer en bedrijf veel te bieden heeft. Het is een leuke en mooie kans om op deze manier met elkaar onze missie maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen. Meer algemene informatie over Present Almelo en de samenwerking met bedrijven, vind je hier: Present – partner voor maatschappelijk betrokken ondernemen  Met vriendelijke groet, Laurens Pouwel Voorzitter

DNA bezoekt Koninklijke Grolsch

ENSCHEDE – Woensdag 31 oktober jl. heeft Duurzaam Netwerk Almelo een bezoek gebracht aan de Grolsch Brouwerij in Enschede. Een middag vol leerzame informatie over de Grolsch en haar duurzaamheidsbeleid. Zo kregen de leden van DNA onder andere te horen dat de Koninklijke Grolsch een van de meest duurzame brouwerijen ter wereld is. Het waterverbruik uit de lokale bron bij de Koninklijke Grolsch behoort tot de top en het verbruik is het meest zuinige in de wereld. De leden van DNA hoorden dat het vrijkomende biogas uit de waterzuivering hergebruikt wordt voor het stoken van de stoomketels. Wat voor de leden van DNA interessant was om te zien was dat Grolsch 15% zelf produceert van haar totale energiebehoefte. Tevens zijn de nieuwe kratten van het nieuwe merk van Grolsch, Kornuit, 100% gemaakt van recycled plastic. Tenslotte worden de flesjes van Grolsch volledig hergebruikt. De leden van DNA werden tenslotte ook geïnformeerd over het toekomstbeleid van Koninklijke Grolsch en dat zij nog niet klaar zijn met het verbeteren van duurzaamheid. Zo willen zij o.a. het waterverbruik, CO2-uitstoot en elektriciteitsverbruik in 2025 verder te reduceren. Ook geen oninteressant actiepunt voor de leden van DNA is dat Koninklijke Grolsch de ambitie heeft om in 2025 een energieneutrale brouwerij te zijn. Onder een aantal leden is het al wel bekend, de P van People, maar door Koninklijke Grolsch werd het ook nog benoemd: de P van People. Ook meegenomen in het DVO-beleid van Koninklijke Grolsch. Het duurzaamheidsaspect wat vaak vergeten wordt. Zo heeft Grolsch de vitaliteit van haar personeel hoog in het vaandel staan. Zo is er een vitaliteitscoach en kunnen medewerkers vrijblijvend deelnemen aan een gezondheidscheck. Een goed leerpunt voor de leden van DNA. Ook is DNA deze dag geïnformeerd dat Grolsch het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds opgericht heeft ter bevordering van de sociale en economische groei in de regio.. Tevens ondersteunt Grolsch vele projecten, initiatieven en verenigingen in de directe omgeving van de brouwerij en breder in de regio. Kortom, het was een succesvolle bijeenkomst, waar veel informatie in is opgedaan omtrent het duurzaamheidsbeleid van de Koninklijke Grolsch. Wij willen Koninklijke Grolsch dan ook graag bedanken voor de organisatie van deze bijeenkomst en de rondleiding en hopelijk hebben vele andere bedrijven veel nieuwe ideeën kunnen opdoen van deze bijeenkomst. Zie hieronder een korte fotoimpressie.  

Netwerkbijeenkomst DNA op woensdag 7 juni 2017

Op woensdag 7 juni aanstaande organiseren wij een netwerkbijeenkomst in het teken van “People”. De bijeenkomst wordt gehouden bij de Rabobank en Almelo. Ook dit keer hebben we sprekers uitgenodigd en houden zij kennistafels.   Wat:           Bijeenkomst Duurzaam Netwerk Almelo: “PEOPLE” Waar:         Rabobank Almelo, adres: De Werf 5 te (7607 HH) Almelo Wanneer:   Woensdag 7 juni 2017 om 15.00 uur                        Parkeren: Parkeergarage Havenpassage, gelegen aan de achterzijde van de Rabobank (U ontvangt hiervoor uitrijkaarten) Programma:  15.00 uur: Ontvangst/inloop 15:15 uur: Openingswoord dhr. Laurens Pouwel, voorzitter DNA 15.30 uur: Inleiding dhr. Sander Haas, Manager PR & Communication bij Asito 16:15 uur: Kennistafels 16:45 uur: Kennistafels 17:15 uur: Kennistafels 17:45 uur: Borrel / netwerken 18.30 uur: Einde bijeenkomst Deze netwerkbijeenkomst staat in het teken van “PEOPLE” Sander Haas is Manager PR & Communication bij Asito en zal een inleidende presentatie houden over dit onderwerp. Vervolgens hebben we vier sprekers die de drie kennistafels zullen leiden, waarbij ze de volgende onderwerpen zullen bespreken:   Kennistafel 1: People Spreker: Sander Haas, Manager PR & Communication bij Asito www.asito.nl In de kennistafel zal Sander nader ingaan op hetgeen hij in de inleiding heeft verteld.   Kennistafel 2: Participatie & Afstand arbeidsmarkt Spreker: Mark van Mast, eigenaar en directeur BMD Parkmanagement B.V. www.bmdparkmanagement.nl. Zijn onderneming stelt  parkmanagers ondersteunen bedrijven bij het opzetten en beheren van gezamenlijke projecten, denk hierbij aan ondernemersverenigingen en bedrijvenparken.  Mark is zelf momenteel als parkmanager betrokken bij het bedrijventerrein Bornsestraat te Almelo. De overheid maakt een transitie naar een participatiesamenleving  Een samenleving waar iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neem t voor zijn of haar eigen leven en omgeving zonder hulp van de (landelijke) overheid. Zijn opdrachtgevers en hij worden dagelijks geconfronteerd met de veranderende rol van de overheid. In de kennistafel zal Mark zijn ervaringen en kennis uitwisselen om tot nieuwe inzichten en inspirerende ideeën te komen.   Spreker: Erwin Abbink, hoofd arbeidsvoorziening penitentiaire inrichtingen (PI) Almelo en Zutphen. De PI Almelo heeft als extra faciliteit ‘De Fabriek’, een eigen leer-en werkbedrijf. Binnen ‘De Fabriek’ worden diverse doelgroepen begeleid met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, zoals gedetineerden in de laatste fase van hun straf, taakgestraften, Wajongers en WWBers. In ‘De Fabriek’ werken de medewerkers binnen maar ook buiten de muren. Gedetineerden werken met diverse doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen samen de benodigde arbeidsvaardigheden, dit ter voorbereiding op een succesvolle terugkeer in maatschappij en arbeidsmarkt. Erwin zal een nadere toelichting geven over de activiteiten van de  ‘De Fabriek’ en wat wij kunnen bijdragen aan een succesvolle terugkeer.   Kennistafel 3: Diversiteit Spreker: Johan Inan, manager Businesssupport Rabobank Enschede/Haaksbergen. www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/diversity/index.html De Rabobank streeft naar meer diversiteit in het medewerkersbestand. Diversiteit draagt bij aan een betere performance van de bank en bevordert creativiteit en innovatie. Medewerkers die verschillende klantgroepen vertegenwoordigen, hebben meer oog voor de verschillende klantbehoeften en – bediening. Een divers medewerkersbestand zorgt voor een grotere variëteit aan kwaliteiten en competenties, waardoor er sneller ingespeeld kan worden op veranderingen. In de kennistafel zal Johan ons meenemen hoe hier invulling wordt gegeven binnen de Rabobank organisatie.   Graag ontvangen wij u op woensdag 7 juni aanstaande! Het bestuur van DNA     Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor de netwerkbijeenkomst op 7 juni 2017. https://www.duurzaamnetwerkalmelo.nl/netwerkbijeenkomst-7juni/