30 Almelose bedrijven wisselen kennis en ervaring uit bij eerste seminar Duurzaam Netwerk Almelo

Een zeer geslaagde bijeenkomst, zo is de mening van voorzitter Laurens Pouwel van het Duurzaam Netwerk Almelo. Natuurlijk is het altijd spannend hoe zo’n eerste bijeenkomst van de nog jonge stichting gaat verlopen. Dat na het bekendmaken van de kennistafelbijeenkomst al snel de eerste aanmeldingen binnenkwamen, bewijst dat de leden de initiatieven van het Netwerk waarderen. Na een inleiding van de Daan Dijk, adviseur duurzaamheid bij Rabobank Nederland, waaruit naar voren kwam dat duurzaam ondernemen voor veel ondernemers al vanzelfsprekend en daarnaast steeds belangrijker wordt, bleek al snel dat de leden van het netwerk volop in de weer zijn om hun bedrijf duurzaam te maken en duurzaam te laten ondernemen. Er is veel kennis uitgewisseld. Dat dit ook duidelijk voorziet in een behoefte blijkt ook wel uit het feit dat even later tijdens de bijeenkomst het 100ste lid van de stichting kon worden gehuldigd. Voorzitter Laurens Pouwel sprak tijdens de bijeenkomst van een bijzonder moment toen hij Heracles Almelo, vertegenwoordigd door Nico Jan Hoogma, kon huldigen als 100ste lid van DNA door de overhandiging van een bijzondere trofee die de drie speerpunten van het duurzaam ondernemen liet zien, People, Planet en Profit en een bos bloemen. Vervolgens vertelde Nico Jan Hoogma door het noemen van een aantal praktijkvoorbeelden dat Heracles Almelo een duurzame organisatie wil zijn. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst die, aldus voorzitter Pouwel, zeker voor herhaling vatbaar is.   5H8B5017