Eerste DNA seminar

Namens het bestuur van Stichting Duurzaam Netwerk Almelo heb ik het genoegen u uit te nodigen voor het eerste DNA seminar in onze geschiedenis. Behalve een inspirerende introductie over het nut, de noodzaak en de toegevoegde waarde van duurzaamheid, willen we u tijdens dit seminar ook zelf graag aan het werk zetten. Daarom hebben we het seminar georganiseerd als kennistafel-bijeenkomst rond de drie MVO P’s: people, planet en profit. De kennistafel biedt u een platform om op interactieve wijze met collega-ondernemers en kennisinstellingen contact te leggen. Laat u inspireren door deel te nemen aan deze kennistafel-bijeenkomst! Datum: donderdag 21 maart 2013 Tijd: van 15.00 tot 19.00 uur Locatie: Business Club Polman Stadion in Almelo Voor deze bijeenkomst hebben we inspirerende ondernemers gevonden, die hun kennis op actuele duurzaamheid thema’s willen delen en innovatieve duurzaamheidsontwikkelingen met u willen bespreken. Programma:
15.00 uur Ontvangst in Business Club Polman Stadion
15.20 uur Opening door Laurens Pouwel, Voorzitter DNA
15.30 uur Inleiding op het programma door Erik Hütte, Bestuurslid DNA
15.35 uur Inleiding op het thema door Daan Dijk, Adviseur Duurzaamheid Rabobank Nederland
16.15 uur Start kennistafels
17.15 uur Samenvatting kennistafels
17.30 uur Huldiging 100e DNA lid
17.45 uur Afsluitende netwerkborrel
U kunt zich aanmelden voor het DNA seminar via onderstaande link: https://www.duurzaamnetwerkalmelo.nl/inschrijven-seminar-dna/ Bij inschrijving wordt u gevraagd uw voorkeur aan te geven voor een kennistafel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Graag tot ziens op donderdag 21 maart a.s.!  

Kennistafel bijeenkomst Duurzaam Netwerk Almelo

Per tafel kunnen er maximaal 10 personen deelnemen. Er wordt een actieve inbreng van u verwacht. Wij vragen u vooraf een vraag te formuleren voor de tafel van uw keuze. U kunt uw keuze maken uit een van de volgende onderwerpen: Binnen het MVO thema: People Planet, Profit, how about People? door Rob Cornelissen – Kwartiermaker Marketing, Sales & Communicatie bij Soweco Kennisdeling op het gebied van maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid. De laatste stand van zaken omtrent de participatiewet, de wet die ons allen treft! Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf en de kansen die deze wet bied. De prestatieladder socialer ondernemen van TNO biedt kansen voor gemeentes en bedrijven. Binnen het MVO thema: Planet Nut en noodzaak van MVO certificering door Arno Broekhuis – Directeur Engberink Technische Installaties BV Er is een groeiende vraag van bedrijven naar methoden om te bewijzen dat zij ‘MVO zijn’. Het liefst in de vorm van een certificaat of keurmerk. In reactie hierop is een groeiend aantal marktpartijen bezig met het ontwikkelen van certificaten voor MVO. Voor de MKB ondernemer ontstaat de behoefte om kaf van het koren te scheiden. Aan de kennistafel willen we graag op basis van praktijkervaringen met elkaar van gedachten wisselen over de nut en noodzaak van een MVO certificering voor het MKB bedrijf. Hoe duurzaam is de Twentse logistiek? door Gerco Lindhorst – Directeur Combi Terminal Twente Biedt ‘Port of Twente’, in combinatie met XL Park, meer duurzaamheid voor logistiek in Twente? Krijgen we de toenemende ladingstromen in de toekomst inderdaad van de weg af naar schip en spoor? Binnen het MVO thema: Profit Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen door Ron Nuwenhof – Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Is samenwerking wel zo vanzelfsprekend? Open innovatie helpt bedrijven bij het vinden van nieuwe combinaties, die niet binnen de eigen bedrijfsmuren voor handen zijn. Want juist het bedenken van nieuwe combinaties biedt kansen. Ook voor u? MVO: wat levert het op? door Sander Haas – Manager PR & Communicatie bij Asito Duurzaamheid speelt een rol bij steeds meer ondernemingen. Maar de vraag is vaak: wat kost het me en wat levert het op? Deze kennistafel gaat precies hierover: wat levert duurzaam ondernemen op? Op verschillende niveaus kijken we naar de opbrengsten en hoe die in verhouding staan tot de inspanningen die vereist zijn. Doel is om concrete handvatten op tafel te krijgen waar ondernemers direct mee aan de slag kunnen