Asito CO2 neutraal

Klimaattop Mislukt: Asito Top beslist wel voor klimaatneutraal!

De klimaattop mag dan mislukt zijn, Asito heeft afgelopen vrijdag besloten om vanaf 1 januari 2010 alle schoonmaakwerkzaamheden van Asito 100% klimaatneutraal uit te voeren. Asito is de eerste landelijke schoonmaakorganisatie die zich met meer dan 12.500 medewerkers op deze manier inzet om de klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatneutrale schoonmaak houdt in dat alle werkzaamheden die Asito uitvoert bij haar relaties niet meer bijdragen aan de klimaatverandering wereldwijd. Asito heeft in samenwerking met Climate Neutral Group haar CO2 voetafdruk in kaart laten brengen, reduceert deze zoveel mogelijk en compenseert de onvermijdelijke uitstoot. Reductie: focus op het wagenpark Op basis van de CO2 voetafdruk is duidelijk dat het wagenpark van Asito de meeste impact heeft op het klimaat. Om de uitstoot te reduceren heeft Asito een hele set maatregelen genomen. Zo wordt de CO2 uitstoot van alle honderden Asito auto’s geminimaliseerd door o.a. vernieuwing van het wagenpark met CO2 vriendelijke auto’s voor objectleiders en een maximum aan CO2 uitstoot voor alle overige auto’s. Ook wordt het aantal kilometers teruggebracht door een verbeterde logistiek van materialen en middelen. Maar ook op andere vlakken voert Asito verbeteringen door. Zo laat Asito haar panden door een externe partner screenen op mogelijkheden tot energiebesparing en wordt veel energie gestoken in het voorlichten van alle 12.500 medewerkers en hun gezinnen. Daarnaast heeft Asito vorige week haar ambitieuze nieuwbouwplannen gepresenteerd welke uitgaan van een volledig CO2 neutraal gebouw. Compensatie onvermijdelijke uitstoot Op dit moment is het volledig voorkomen van CO2 uitstoot in de bedrijfsvoering onmogelijk. Asito kiest ervoor om verantwoordelijkheid te nemen voor de onvermijdelijke uitstoot door deze te compenseren. Asito heeft gekozen om te compenseren via investeringen in een duurzaam energieproject in Azië, een windmolenpark in Taiwan. De belangrijkste energiebronnen van Taiwan bestaan uit fossiele brandstoffen, veelal geïmporteerd. In het land zelf wordt nauwelijks geïnvesteerd in technologieën voor wind en zonne-energie doordat de elektriciteitsprijzen extreem laag zijn. Hierdoor zijn dergelijke projecten economisch moeilijk haalbaar. Asito steunt de opzet van het grootste windmolenpark van Taiwan: een project dat maar liefst 67.000 huishoudens van groene stroom zal gaan voorzien. Hierdoor wordt CO2 uitstoot (als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen) voorkomen. Bovendien wordt Taiwan hierdoor minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen en zorgt het project voor werkgelegenheid en kennisoverdracht van windenergietechnologie. Dit project is onafhankelijk geverifieerd en voldoet aan de Gold Standard, een van de hoogste internationale eisen op het gebied van klimaatprojecten. Gold Standard wordt ondersteund door de Nederlandse overheid en een groot aantal niet gouvernementele organisaties (NGOs), inclusief het Wereld Natuur Fonds. Vervolgstappen Het overstappen naar 100% klimaatneutrale schoonmaak is voor Asito geen eindstation, maar een begin. Asito zal zich de komende jaren inzetten om de CO2 uitstoot van haar werkzaamheden zoveel mogelijk te reduceren, niet vervuilen is immers beter dan schoonmaken. Om dit transparant te maken, zal Asito vanaf 2010 elk jaar een MVO jaarverslag publiceren met daarin de gerealiseerde plannen en de voornemens voor het komende jaar. Het eerste MVO jaarverslag zal in het voorjaar van 2010 gepubliceerd worden.