Elektrische laadpaal aanvragen?

In Almelo kunnen bedrijven een elektrische laadpaal aanvragen.
Dit kan via https://openbaarladen.nl/almelo .

Fotocredit; Andrew Roberts (via Unsplash.com)

De aanvraag wordt in eerste instantie getoetst door de concessiehouder (Allego). Zij kijken vervolgens of de plek geschikt / wenselijk is. Een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit wordt eveneens door hen ingediend bij de Gemeente Almelo. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en de exacte locatie (bij een positief besluit) bepalen.

Bedrijfsbezoek / Loohuis Energie & Installatie Advies (woensdag 29 september 2021)

Na een te lange periode zonder bedrijfsbezoeken en events zijn we blij dat Loohuis Energie & Installatie Advies de DNA leden eind deze maand wil ontvangen. In het prachtige Fleringen (vestiging Loohuis Groep voorzien van Duurzaamheidscentrum) ontvangen we u graag op woensdag 29 september (15:30 uur). Uiteraard is corona nog niet helemaal weg en houden we hier, in overleg met Loohuis, rekening mee. Daarom is besloten om een maximum van 20 aanmeldingen te hanteren.

Loohuis is de ideale partij die u kan bijpraten op het gebied van duurzame ontwikkelingen. Zo zal Berto Boeve (vestigingsleider) u meenemen in de wereld van energietransitie en de stand van zaken op duurzaam vlak binnen de Loohuis Groep. Vervolgens zal Michel Bruggeman (adviseur) u bijpraten over protocollen waar u als ondernemer mee te maken krijgt (in de toekomst) en zal hij u van tips voorzien betreft uw bedrijfsvoering op duurzaam vlak.

Graag tot ziens op woensdag 29 september.

AANMELDEN
Aanmelden kan via secretaris@duurzaamnetwerkalmelo.nl o.v.v. Bedrijfsbezoek Loohuis.
Doordat corona nog niet helemaal weg is hanteren we, zoals aangegeven, een maximum van 20 aanmeldingen.

Bedrijfsbezoek
Woensdag 29 september 2021
Aanvang: 15:30 uur
Loohuis Energie & Installatie Advies
Pastoor Boddestraat 18
7666 LB Fleringen

Programma
15:30 uur            Welkomstwoord door Laurens Pouwel (Duurzaam Netwerk Almelo)
15:40 uur            Bedrijfspresentatie / energietransitie door Berto Boeve
16:20 uur            Tips / bedrijfsvoering door Michel Bruggeman
16:45 uur            Rondleiding Duurzaamheidscentrum
17:15 uur            Netwerken / borrel

Graag tot dan.
Bestuur Duurzaam Netwerk Almelo

Duurzame oplossing naar aardgasloos gebouw

Als het gaat om duurzaamheid gebeurt er in Almelo al heel veel. Inwoners, ondernemers, onderwijs en organisaties werken waar kan samen aan een groene toekomst. Zo ook bij Urenco Nederland. Onze werkgroep ‘Energy Management’ heeft al verschillende initiatieven opgestart om ons terrein én de omgeving een stukje duurzamer maken. Een mooi voorbeeld van zo’n project, dat onlangs is afgerond, is het nieuwe luchtbevochtigingssysteem in ons Recycling Centre. Ook wel RCC genoemd.

De vestiging van Urenco in Almelo

In verband met wet- en regelgeving moet het RCC continu goed geventileerd worden: alle lucht in het gebouw wordt minimaal 5x per uur ververst. Bij droog weer en bij koud weer leidt dit tot een lage luchtvochtigheid binnen en een minder prettige werkomgeving. Collega’s kunnen hierdoor last krijgen van een droge huid, ogen en slijmvliezen. Ook wordt bijvoorbeeld kleding makkelijker statisch en dat geeft regelmatig een onprettig statisch schokje, een fenomeen dat iedereen wel kent.

Om dit allemaal te voorkomen moeten we de lucht bevochtigen zodat de luchtvochtigheid weer op een normale waarde komt. Bij het RCC werd dit gedaan door stoom (dus feitelijk waterdamp) te injecteren in de lucht. Deze stoom wordt gemaakt met een stoomketel die werkt op aardgas. Omdat het gaat om best een grote hoeveelheid lucht is, en dus ook om veel stoom, kost dit ook veel gas. Het Recycling Centre maakte gebruik van 90.000 m3 aardgas per jaar, wat gelijk staat aan 35 tot 60 huishoudens.

Dit verbruik kwam al snel onder de aandacht van de werkgroep energiebesparing. Behalve minder aardgasverbruik, was er ook een kans om op een slimme manier geluid te reduceren door een geluidsdemper op de schoorsteen van de stoomketel te plaatsen. Deze maakte zonder demper veel lawaai, wat binnen de ruimte gecompenseerd werd door andere lawaaibronnen weg te nemen. De wens voor het reduceren van het aardgasgebruik in combinatie met het plaatsen van een geluidsdemper op de ketel, betekende al met al een grote investering. Hierbij stond de werkgroep voor een keuze: Of we investeren in een nieuwe stoomketel mét een geluidsdemper, maar die alsnog veel aardgas gebruikt, of we bedenken iets slimmers.

Duurzame oplossing

Die slimme oplossing werd een “adiabatische luchtbevochtiger” met heel zuiver water zonder bacteriën, geleverd door de firma Contraire. Dit nieuwe systeem vernevelt met verschillende spuitmondjes (zoals bij een plantenspuit) water in de ingaande ventilatie lucht. Deze waterdruppels verdampen zodat de luchtvochtigheid omhoog gaat. Om de verdampingswarmte van het nieuwe systeem te compenseren is een vervolgstap om de lucht wat extra voor te verwarmen met restwarmte uit een van onze verrijkingsfabrieken. Dit maakt een stoomketel op aardgas overbodig. Al met al levert ons dit een gasbesparing op van 90.000 m3 gas per jaar, want de nieuwe luchtbevochtiger gebruikt helemaal geen aardgas. Het hele RCC gebouw wordt hierdoor gasloos en gebruikt meer restwarmte uit de verrijkingsfabriek dan tot nu toe. Warmte die anders ongebruikt door de koeltorens wordt afgevoerd.

De terugverdientijd van 90.000 m3 naar 0 m3 ligt tussen de 3 en 5 jaar. Dit is een mooie bijdrage aan de CO2-reductie alsmede ook aan de Energie Efficiency Directive, die ons is opgelegd door de overheid en die ons verplicht om energiebesparingen door te voeren die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Een mooi voorbeeld van een duurzame oplossing binnen onze organisatie.

Duurzaam Almelo: “Vooruit kijken en tegelijk nu handelen”

“Duurzaamheid vraagt om ver vooruit te kijken. Maar tegelijk om nu al te handelen”, is de overtuiging van Eugène van Mierlo, wethouder Duurzaamheid. Als het gaat om duurzaamheid gebeurt er in Almelo al heel veel. Inwoners, ondernemers, onderwijs en organisaties werken waar kan samen aan een groene toekomst. Vanuit de gemeente ligt de focus op 3 doelen: de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Wethouder Van Mierlo, bij de opening van het zonnepark Aadijk samen met spelertjes van voetbalclub ASV’57 uit Aadorp

Met zonnepanelen op dak wekken steeds meer ondernemers en inwoners hun eigen, duurzame stroom op. Maar zelfs als ieder dak in Almelo vol ligt met panelen is dat niet genoeg om alle energie die in onze gemeente gebruikt wordt duurzaam op te wekken. Van Mierlo: “Daarom kiezen we voor de combinatie van zon op dak én land. Aan de Aadijk levert het eerste zonneveld in Almelo al volop energie.”

Heel Nederland moet uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Onderzoeken naar aardgasvrije wijken zijn in volle gang. Samen met inwoners kijkt de gemeente naar grote en kleine stappen om wijken en buurten te vergroenen. Energiebesparende maatregelen in huis verdienen zich terug met een lagere energierekening. “Bovendien zijn we dankzij groene ingrepen beter voorbereid op de gevolgen van extreme wateroverlast en periodes van droogte. Wooncoaches adviseren inwoners bij vragen over energie besparen, isoleren, afkoppelen van regenpijpen, groene daken, aardgasvrij wonen en subsidiemogelijkheden.”

Daarnaast bekijkt de gemeente de mogelijkheden van Almelo als circulaire stad. Daarbij wordt geprobeerd de inzet van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk te verminderen en inwoners en ondernemers gestimuleerd worden om materialen te hergebruiken, te repareren of te renoveren.

Van Mierlo: “Ook Almelo wordt geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Dat heeft een weerslag op veel ondernemers en inwoners. Toch proberen we vooruit te blijven kijken. En door samen te werken écht verschil te maken.”

Ideeën of duurzame initiatieven? De gemeente gaat graag in gesprek over de gezamenlijke stip op de horizon: een mooie groen, blauwe stad die in stappen naar 2050 bijna energieneutraal is. Een stad waar het fijn en betaalbaar wonen en werken is en waar inwoners trots zijn op hun stad.

Heracles Almelo in tijden zonder publiek

Voor niemand zijn dit leuke tijden. Waar het privé nog een ver-van-mijn-bed-show was in coronafase één kent inmiddels ook iedereen in de regio Twente wel iemand die het Covid virus onder de leden heeft (gehad). Zakelijk zijn er sectoren die er wel bij varen, die kan een ieder invullen (levensmiddelen industrie, de bouw, etc.). Het overgrote deel van de ondernemers heeft echter logischerwijs last, tot zeer veel last, van deze crisis. Het thema duurzaamheid zal in deze tijden vaak niet de hoogste prioriteit hebben. Of is het juist slim om juist in deze tijden te investeren in het verduurzamen van een onderneming?

Heracles Almelo denkt vanuit innovatieve overwegingen graag vooruit, durft normaliter ook te investeren in de club en stappen te maken die de club op den duur weer voordeel op gaan leveren. Denk bijvoorbeeld aan een lichtplan, in en om het stadion, welke middels een doordachte investering op vrij korte termijn direct grote besparingen op zou gaan leveren. Vooralsnog; geparkeerd.

Waarbij uitstel zeker niet zal leiden tot afstel. Grote investeringen zijn echter tot nadere orde even bevroren. Het meest duurzame waar binnen de club nu de focus op ligt is het onderhouden van de zorgvuldig opgebouwde, duurzame, relaties. Dit klinkt wat flauw, maar niets is minder waar. Seizoenkaarthouders, sponsoren, vrijwilligers en andere direct betrokken maken de club. Zij zorgen ervoor dat betaald voetbal in Almelo mogelijk is.

In tijden dat publiek de weg naar het stadion nog wel weet te vinden, maar ze niet vanaf de favoriete plek op de tribune de wedstrijd mogen volgen, is het blijven verbinden met al deze betrokkenen rondom de club de absolute prioriteit.

Heracles Almelo prijst zich bijzonder gelukkig met een ontzettend loyale achterban en een BusinessClub die vrijwel unaniem full support achter de club zijn gaan staan. Waarbij het in eerste instantie leek op een publiekloos bestaan tot ten minste de jaarwisseling werd de hoop in de harten aangewakkerd toen in september toch met publiek aangetreden kon worden. Hetzij van korte duur. Een tweetal thuiswedstrijden kon een, gereduceerd aantal, supporters en sponsoren van de wedstrijd genieten. Daarna volgde wederom een terugslag en verzwaring van de geldende regels.

De hoop op een zelfde gefaseerde opbouw vanaf januari is volop in leven. Mocht zich dat positief ontwikkelen en langzaam weer toegewerkt kunnen worden naar een vol stadion, ziet Heracles Almelo de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Ook zal er dan weer volop oog zijn voor verduurzamen van de gehele organisatie, ons stadion en alle faciliteiten daaromheen. Ook verliezen we tegen die tijd uiteraard ook de duurzame samenwerking met alle betrokken niet uit het oog, want crisis of niet; daar blijven we altijd aan werken.

Met name vanuit de maatschappelijke afdeling en het innovatieplatform worden de duurzame ontwikkelingen op de voet gevolgd. Ondernemers uit de regio zijn hierin dikwijls een inspiratiebron. Heeft u vanuit uw bedrijf tips om in deze tijden duurzaamheid toch de boventoon te laten voeren? Of wilt u kennis delen in corona tijd? Dan komt Duurzaam Netwerk Almelo hierover graag met u in contact. Dit kan via secretaris@duurzaamnetwerkalmelo.nl

Gerrald Albersen
Bestuurslid Duurzaam Netwerk Almelo
Accountmanager Heracles Almelo

DNA in 2020

De vakantieperiode nadert zijn einde. Duurzaam Netwerk Almelo is druk doende om in de toekomst weer enkele kwalitatief hoogstaande bijeenkomsten te kunnen bieden.

In de (huidige) tijden van corona kenden wij onze plaats. Buiten het feit dat er lange tijd geen events georganiseerd konden worden begrepen we dat het gros van de ondernemers ongetwijfeld andere prioriteiten hadden.

Alle ellende is nog niet voorbij, maar met een positieve blik kijken we graag weer vooruit. In oktober zal een eerste event plaats gaan vinden. Ook zullen enkele bedrijfsbezoeken ingepland gaan worden.

Een ieder hopen we tegen die tijd in goede gezondheid weer te kunnen begroeten.

Bestuur Duurzaam Netwerk Almelo

Netwerkbijeenkomst (9 oktober) bij Moderna Textielservice

Moderna Textielservice te Hardenberg opende haar deuren voor Duurzaam Netwerk Almelo. Tijdens deze bijeenkomst kon kennis gemaakt worden met Moderna en werd specifiek stilgestaan bij duurzaamheid.

De genodigden werden middels een rondleiding meegenomen in de processen die gaande zijn binnen Moderna. 

Moderna
Moderna Textielservice is een landelijk opererend, professioneel familiebedrijf welke een totaalpakket aan dienstverlening biedt op het gebied van linnen, bedrijfskleding, schoonloopmatten en sanitairhygiëne waarbij het ontzorgen van de klant centraal staat.

Moderna werkt mee aan een duurzame toekomst. Daarom maken ze volop gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Zo ligt het dak vol met zonnecollectoren en liefst 3.300 vacuümbuizen. Met deze vacuümbuizen verwarmen zij het waswater. Deze buizen kun je vergelijken met een thermosfles. Er zit een koperen buis in met een glycolvulling. Doordat het zonlicht het vacuüm tussen het glas en de koperen buis extreem snel kan verwarmen, geven de koperen buizen al heel snel een warmte af van 90 graden. Dit is voldoende om het waswater te verwarmen. Verder liggen er ook nog eens 1000 m2 aan zonnepanelen op het dak. Maar ook hun duurzame wagenpark, flora en fauna rondom het pand, waterbesparing en stoomloos reinigen zal bij de bijeenkomst aan de orde komen.

 

Kennistafelbijeenkomst “Vitale Werkomgeving” | 12 juni 2019

Op woensdag 12 juni heeft de kennistafelbijeenkomst “Vitale Werkomgeving” plaatsgevonden.

In het stadion van Heracles Almelo konden de aanwezigen informatie inwinnen bij de verschillende kennistafels die werden bemand door de volgende enthousiaste sprekers;

* Hans Brouwers |  eigenaar HB Business Management

* Jeannet Aalpoel | HR Specialist Gezondheidsmanagement Asito

* Maarten Visscher | Gemeente Almelo

Keynote spreker deze middag was ‘Maarten de Winter’ die de zaal wist te boeien met zijn inspirerende verhaal.

 

                       

 

DNA zet zich in voor ouderen

ALMELO – Eenzaamheid bij ouderen is een bekend probleem. In de wintertijd valt dit aspect extra op. DNA vindt dit een zorgelijke kwestie, naast andere duurzaamheidsaspecten en wil dit graag aan het licht brengen.

 

DNA doet diverse activiteiten op maatschappelijk gebied. Zo heeft DNA op woensdag 12 december jl. een avondprogramma meegeholpen in de ouderenzorg. Deze activiteit is al eens twee keer eerder georganiseerd sinds de oprichting, alleen toen was het alleen voor de bestuursleden. DNA vind het belangrijk dat ook de leden betrokken worden bij de P van People en een maatschappelijke bijdrage leveren als organisatie. Afgelopen jaar was er voor gekozen om deze activiteit organisatiebreed te trekken. In samenwerking met Stichting Present, die dit soort activiteiten voor organisaties faciliteert, is dit dan ook in gang gezet naar alle leden van DNA.

 

Woensdag 12 december jl. vond een dergelijk maatschappelijk activiteit dan ook plaats. Er werd gestart op het kantoor van Stichting Present te Almelo. Na een korte kick-off vertrokken het bestuur en de deelnemende leden naar de locatie. Het evenement was een avond zorg te dragen en mee te helpen in de ouderenzorg. Bewoners van het verzorgingstehuis van TMZ Het Meulenbelt hadden een avondprogramma op deze woensdagavond. Een optreden van een koor werd verzorgd om de bewoners een avond te entertainen. Diverse kerstliederen werden gezongen om in de sfeer van de feestdagen te komen. Wat vonden de ouderen dit leuk. Echter een nog leuker om te zien, waren de vrolijke gezichten van de bewoners van deze verzorgingslocatie. Het doet goed om te zien hoe blij ouderen zijn met het praatje dat mensen met ze maken en het helpen begeleiden van de kamer naar de kantine.

 

De cijfers liegen er niet om. Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een paar keer in de maand een sociaal contact (onderzoek TNS/NIPO). Door om te zien naar deze ouderen, een gezellige activiteit te brengen kun je direct verschil maken in hun leven. Stichting Present organiseert dit soort projecten en op woensdag 12 december hebben de leden van DNA dit ervaren.

 

DNA vindt het dan ook erg belangrijk om ook aandacht te besteden aan de ouderenzorg. Elk klein gebaar doet wonderen, al is het niet voor de ouderen naar wie dit gebaar gemaakt wordt, dan doet het wel goed naar jezelf. Ook in 2019 is DNA van plan de MVO Doedag te organiseren en hoopt dan ook op de steun van haar leden. Ben je nog geen lid van Duurzaam Netwerk Almelo en heb je interesse na het lezen van dit artikel? Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor deze activiteit. Check de website van Duurzaam Netwerk Almelo voor de aanmelding. Doe de activiteit mee en misschien kan DNA u verwelkomen als nieuw lid in de toekomst!