Aanmelding MVO Doe-dag i.s.m. Stichting Present

Beste leden, Graag nodigen wij jullie uit voor onze eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 12 december a.s. De bijeenkomst van 7 november ging wegens externe factoren niet door, dus hierbij dé kans om alsnog mee te doen! De bijeenkomst staat geheel in het teken staat van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en wordt een combinatie van informatie én de bijzondere praktijk! Onder het genot van een hapje en een drankje zullen Urenco Nederland en Stichting Present starten met een introductie over ‘community work’ , de succesfactoren en hoe te implementeren lokaal voor jouw onderneming. Stichting Present inspireert en faciliteert al meerdere jaren bedrijven om lokaal maatschappelijk impact te maken. Het levert ondernemingen een positieve naamsbekendheid op, teambuilding onder werknemers en het biedt vaak een tastbare, concrete invulling voor MVO-beleid. Na de presentatie gaan we vervolgens zelf ervaren hoe waardevol en tegelijkertijd hoe laagdrempelig het is om community work te doen. Met een groep gaan we de bewoners (ouderen) van woon/zorgcentrum Trivium een gezellige avond bezorgen. Er komt een popkoor langs en de ouderen gaan genieten van een voorstelling. Wij bieden die avond extra handen om de ouderen van hun kamer naar de zaal te begeleidingen, koffie te schenken, maar ook het geven van aandacht en gezelligheid. Kortom: met de handen in de klei, geen woorden maar daden, jullie omtoveren tot ervaringsdeskundigen, enfin: jullie gaan zelf ervaren hoe bijzonder het is om goed te doen, wat community work met jou doet en wat dit dus ook voor jouw onderneming en werknemers kan betekenen. Doe je mee?   Wanneer:  Woensdag 12 december a.s. van 16:30 – ca 20:30 uur. Programma: 16.30 uur – Ontvangst bij Het Torentje (Hedemanplein 3) met hapje en drankje 16.45 uur – Welkom / maatschappelijk betrokken ondernemen hoe en waarom? – door Ruth Dam van Stichting Present Almelo 17.30 uur – De ervaring en impact – door Laurens Pouwel van Urenco Nederland bv 18.15 uur – Vertrek naar het maatschappelijk project. De cijfers liegen er niet om. Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een paar keer in de maand een sociaal contact (onderzoek TNS/NIPO). Door om te zien naar deze ouderen, een gezellige activiteit te brengen kun je direct verschil maken in hun leven. Stichting Present organiseert dit soort projecten en vanavond gaan we dit ervaren. 20.30 uur – Einde programma Meld je aan via deze link (aanmelden kan tot uiterlijk maandag 3 december a.s). Het is ook mogelijk om één introducé mee te nemen. Bij deelname ontvang je vervolgens inhoudelijk meer informatie over het programma en de adressen. Het bestuur van DNA beveelt deelname aan deze bijeenkomst van harte aan. Het is bijzonder om op deze manier je in te zetten voor je stadsgenoot. Zelf hebben wij in samenwerking met Present Almelo nu drie keer een maatschappelijk project gedaan en zijn ervan overtuigd dat de werkwijze, de projecten, maar bovenal ervaring jou als ondernemer en bedrijf veel te bieden heeft. Het is een leuke en mooie kans om op deze manier met elkaar onze missie maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen. Meer algemene informatie over Present Almelo en de samenwerking met bedrijven, vind je hier: Present – partner voor maatschappelijk betrokken ondernemen  Met vriendelijke groet, Laurens Pouwel Voorzitter

DNA bezoekt Koninklijke Grolsch

ENSCHEDE – Woensdag 31 oktober jl. heeft Duurzaam Netwerk Almelo een bezoek gebracht aan de Grolsch Brouwerij in Enschede. Een middag vol leerzame informatie over de Grolsch en haar duurzaamheidsbeleid. Zo kregen de leden van DNA onder andere te horen dat de Koninklijke Grolsch een van de meest duurzame brouwerijen ter wereld is. Het waterverbruik uit de lokale bron bij de Koninklijke Grolsch behoort tot de top en het verbruik is het meest zuinige in de wereld. De leden van DNA hoorden dat het vrijkomende biogas uit de waterzuivering hergebruikt wordt voor het stoken van de stoomketels. Wat voor de leden van DNA interessant was om te zien was dat Grolsch 15% zelf produceert van haar totale energiebehoefte. Tevens zijn de nieuwe kratten van het nieuwe merk van Grolsch, Kornuit, 100% gemaakt van recycled plastic. Tenslotte worden de flesjes van Grolsch volledig hergebruikt. De leden van DNA werden tenslotte ook geïnformeerd over het toekomstbeleid van Koninklijke Grolsch en dat zij nog niet klaar zijn met het verbeteren van duurzaamheid. Zo willen zij o.a. het waterverbruik, CO2-uitstoot en elektriciteitsverbruik in 2025 verder te reduceren. Ook geen oninteressant actiepunt voor de leden van DNA is dat Koninklijke Grolsch de ambitie heeft om in 2025 een energieneutrale brouwerij te zijn. Onder een aantal leden is het al wel bekend, de P van People, maar door Koninklijke Grolsch werd het ook nog benoemd: de P van People. Ook meegenomen in het DVO-beleid van Koninklijke Grolsch. Het duurzaamheidsaspect wat vaak vergeten wordt. Zo heeft Grolsch de vitaliteit van haar personeel hoog in het vaandel staan. Zo is er een vitaliteitscoach en kunnen medewerkers vrijblijvend deelnemen aan een gezondheidscheck. Een goed leerpunt voor de leden van DNA. Ook is DNA deze dag geïnformeerd dat Grolsch het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds opgericht heeft ter bevordering van de sociale en economische groei in de regio.. Tevens ondersteunt Grolsch vele projecten, initiatieven en verenigingen in de directe omgeving van de brouwerij en breder in de regio. Kortom, het was een succesvolle bijeenkomst, waar veel informatie in is opgedaan omtrent het duurzaamheidsbeleid van de Koninklijke Grolsch. Wij willen Koninklijke Grolsch dan ook graag bedanken voor de organisatie van deze bijeenkomst en de rondleiding en hopelijk hebben vele andere bedrijven veel nieuwe ideeën kunnen opdoen van deze bijeenkomst. Zie hieronder een korte fotoimpressie.  

Netwerkbijeenkomst DNA op woensdag 7 juni 2017

Op woensdag 7 juni aanstaande organiseren wij een netwerkbijeenkomst in het teken van “People”. De bijeenkomst wordt gehouden bij de Rabobank en Almelo. Ook dit keer hebben we sprekers uitgenodigd en houden zij kennistafels.   Wat:           Bijeenkomst Duurzaam Netwerk Almelo: “PEOPLE” Waar:         Rabobank Almelo, adres: De Werf 5 te (7607 HH) Almelo Wanneer:   Woensdag 7 juni 2017 om 15.00 uur                        Parkeren: Parkeergarage Havenpassage, gelegen aan de achterzijde van de Rabobank (U ontvangt hiervoor uitrijkaarten) Programma:  15.00 uur: Ontvangst/inloop 15:15 uur: Openingswoord dhr. Laurens Pouwel, voorzitter DNA 15.30 uur: Inleiding dhr. Sander Haas, Manager PR & Communication bij Asito 16:15 uur: Kennistafels 16:45 uur: Kennistafels 17:15 uur: Kennistafels 17:45 uur: Borrel / netwerken 18.30 uur: Einde bijeenkomst Deze netwerkbijeenkomst staat in het teken van “PEOPLE” Sander Haas is Manager PR & Communication bij Asito en zal een inleidende presentatie houden over dit onderwerp. Vervolgens hebben we vier sprekers die de drie kennistafels zullen leiden, waarbij ze de volgende onderwerpen zullen bespreken:   Kennistafel 1: People Spreker: Sander Haas, Manager PR & Communication bij Asito www.asito.nl In de kennistafel zal Sander nader ingaan op hetgeen hij in de inleiding heeft verteld.   Kennistafel 2: Participatie & Afstand arbeidsmarkt Spreker: Mark van Mast, eigenaar en directeur BMD Parkmanagement B.V. www.bmdparkmanagement.nl. Zijn onderneming stelt  parkmanagers ondersteunen bedrijven bij het opzetten en beheren van gezamenlijke projecten, denk hierbij aan ondernemersverenigingen en bedrijvenparken.  Mark is zelf momenteel als parkmanager betrokken bij het bedrijventerrein Bornsestraat te Almelo. De overheid maakt een transitie naar een participatiesamenleving  Een samenleving waar iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neem t voor zijn of haar eigen leven en omgeving zonder hulp van de (landelijke) overheid. Zijn opdrachtgevers en hij worden dagelijks geconfronteerd met de veranderende rol van de overheid. In de kennistafel zal Mark zijn ervaringen en kennis uitwisselen om tot nieuwe inzichten en inspirerende ideeën te komen.   Spreker: Erwin Abbink, hoofd arbeidsvoorziening penitentiaire inrichtingen (PI) Almelo en Zutphen. De PI Almelo heeft als extra faciliteit ‘De Fabriek’, een eigen leer-en werkbedrijf. Binnen ‘De Fabriek’ worden diverse doelgroepen begeleid met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, zoals gedetineerden in de laatste fase van hun straf, taakgestraften, Wajongers en WWBers. In ‘De Fabriek’ werken de medewerkers binnen maar ook buiten de muren. Gedetineerden werken met diverse doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen samen de benodigde arbeidsvaardigheden, dit ter voorbereiding op een succesvolle terugkeer in maatschappij en arbeidsmarkt. Erwin zal een nadere toelichting geven over de activiteiten van de  ‘De Fabriek’ en wat wij kunnen bijdragen aan een succesvolle terugkeer.   Kennistafel 3: Diversiteit Spreker: Johan Inan, manager Businesssupport Rabobank Enschede/Haaksbergen. www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/diversity/index.html De Rabobank streeft naar meer diversiteit in het medewerkersbestand. Diversiteit draagt bij aan een betere performance van de bank en bevordert creativiteit en innovatie. Medewerkers die verschillende klantgroepen vertegenwoordigen, hebben meer oog voor de verschillende klantbehoeften en – bediening. Een divers medewerkersbestand zorgt voor een grotere variëteit aan kwaliteiten en competenties, waardoor er sneller ingespeeld kan worden op veranderingen. In de kennistafel zal Johan ons meenemen hoe hier invulling wordt gegeven binnen de Rabobank organisatie.   Graag ontvangen wij u op woensdag 7 juni aanstaande! Het bestuur van DNA     Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor de netwerkbijeenkomst op 7 juni 2017. https://www.duurzaamnetwerkalmelo.nl/netwerkbijeenkomst-7juni/

Verslag & presentatie seminar Extend

Op woensdag 23 september waren we als DNA te gast bij Extend, experts in MVO people, een spin-off van Soweco. Er hadden zich ongeveer 30 leden opgegeven voor dit seminar – een aantal nieuwe gezichten maar ook een aantal uit de ‘vaste kern’. Het is goed dat we steeds een wisselend publiek weten te trekken: een van de doelstelling van DNA is immers leden met elkaar in contact te brengen, op het vlak van duurzaamheid. Op deze manier slagen we daar bijzonder goed in.

DNA-3

Inhoudelijk was het een interessant seminar: Reinier van Broekhoven heeft een tipje van de sluier opgelicht over een aantal maatschappelijke wereldwijde trends waaruit blijkt dat participatie op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt. Mariska Cubuk is ingegaan op de wijze waarop Extend bedrijven helpt om die duurzame inzetbaarheid, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mogelijk te maken. Met recht hoe je duurzaam sociaal kunt ondernemen zonder het resultaat uit het oog te verliezen. Daarbij is a.o. ingegaan de prestatieladder sociaal ondernemen, de trends in de arbeidsmarkt en de wijze waarop bedrijven kunnen en moeten inspelen op deze trends.

Daarnaast hebben we een wandeling over het uitgebreide Soweco terrein gemaakt om de werkplaats te bekijken. Hoewel het terrein nog zeer uitgebreid is, wordt de werkplaats steeds kleiner. Maar de duurzaamheid zien we ook weer terug in het hergebruik van de gebouwen door andere bedrijven. We kijken terug op een succesvol en goed georganiseerd seminar! DNA-2

Voor degene die niet aanwezig waren is het misschien leuk om via deze link de presentatie van Extend een keer te bekijken (en is natuurlijk ook voor de aanwezigen goed om het nog een keer na te lezen!).

Uitnodiging seminar (23/9) @ Extend MVO (update)

We hebben Extend/Soweco bereid gevonden op te treden als gastbedrijf voor het volgende DNA seminar. Een seminar dat volledig in het teken van de P van People staat. Extend helpt bedrijven om sociaal ondernemen rendabel te maken en biedt bedrijven mogelijkheden om op een duurzame manier socialer te ondernemen. Het thema van het seminar is dan ook: Duurzaam sociaal ondernemen met resultaat. We bevelen het seminar van harte bij u aan en hopen elkaar daar te ontmoeten. Het programma en de formele uitnodiging voor het seminar volgen snel.

Programma 23 september 2015 15.00 uur: inloop bij het Trefpunt 15.30 uur: ontvangst en welkom in vergaderzaal G.J.A. Engbers, door de heer Reinier van Broekhoven 15.40 uur: korte rondleiding door SOWECO 16.15 uur: presentatie Duurzaam sociaal ondernemen met resultaat door Extend 17.15 uur: netwerkborrel in het Trefpunt Namens SOWECO zal Reinier van Broekhoeven onze gastheer zijn. Door Extend worden wij ontvangen door Maud van Geel, Mariska Ҫubuk- van den Noort en Anneke Scheurink.

Maar via deze link kunt u zich alvast aanmelden (en het seminar in uw agenda plaatsen). 

Screen Shot 2015-08-14 at 12.22.14

Vrijwilligersproject Stichting Present

Het bestuur van DNA (Duurzaam Netwerk Almelo) heeft recent meegedaan aan een vrijwilligersproject van de Stichting Present. Het DNA bestuur is gaan wandelen met ouderen van het verzorgingstehuis Hoog Schuilenburg (Carint / Reggeland). De Stichting Present is al enkele jaren actief in Almelo en ondersteunt vrijwilligersprojecten. Om dit optimaal te promoten maar ook om te onderzoeken of deze activiteiten onder de aandacht van de leden van het duurzaam netwerk kunnen worden gebracht, vond het DNA bestuur het een goed idee om  eerst zelf maar eens te ervaren hoe deze activiteit bevalt. Nu kan al gezegd worden dat dit initiatief heel goed past bij de doelstellingen van het duurzaam ondernemen, waar Poeple, Planet en Profit vaste onderdelen van zijn.  In een volgende nieuwsbrief leest u meer hierover.

1

2

DNA Seminar Unipro

Maurice Beijk, Specialist Duurzaam Bouwen, MVO-ambassadeur, A+D architect bij Unipro bv

Bij de bouw van het nieuwe bedrijfspand heeft Unipro haar visie op duurzaamheid op een praktische manier vertaald naar een moderne manier van bouwen, transporteren en produceren. Met deze “groene” omgeving heeft Unipro als doel haar afnemers, medewerkers en alle andere betrokkenen te inspireren tot “groenere” oplossingen. Want, duurzaamheid biedt kansen!

Over Unipro Unipro levert met de merken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo en Codex alles voor het leggen, onderhouden en renoveren van alle soorten vloeren. Ruim 50 jaar geleden begon Unipro met de productie van lijmen en groeide snel uit tot een internationale organisatie. Innovatieve productiemethoden, een vakkundig technisch advies en meer dan 100 enthousiaste medewerkers leggen dé basis voor perfecte vloeren. Unipro maakt deel uit van de internationaal opererende, beursgenoteerde organisatie Uzin Utz Gruppe uit Duitsland. Net als Unipro een familiebedrijf, gekenmerkt door “Grundlichkeit” en een warme, persoonlijke bedrijfscultuur.

In het DNA van de Haaksbergse onderneming is een duurzaam en gezond werkklimaat stevig verankerd. Zo werd begin jaren ’80 al de stap naar  veel gezondere kunststof dispersielijmen gemaakt. Niet lang daarna, leverde Unipro als eerste in de markt uitsluitend oplosmiddelvrije UZIN lijmen. Maar nog steeds staat bij Unipro duurzaamheid hoog in het vaandel. Dat is terug te vinden in het assortiment en verpakkingen, maar ook in het bedrijfspand.

Locatie: Unipro Bouwstraat 18, 7483 PA Haaksbergen

15.00 uur ontvangst met koffie en krentewegge 15.30 uur opening door de heer L. Pouwel, voorzitter DNA 15.35 uur introductie Unipro door Maurice Beijk 15.45 uur presentatie de groene fabriek van Unipro en zoveel meer.. 16.30 uur netwerkborrel 17.30 uur einde

Dit schema laat geen ruimte over voor een rondleiding, mochten jullie dit wel willen dan kan de rondleiding plaatsvinden na de presentatie om 16.30 uur, deze duurt ca. 45 minuten.

Meld u hier aan voor het seminar

Seminar Plegt Vos Oost

Wij kunnen terugkijken op een geslaagd DNA Seminar bij Plegt Vos Oost. Ruim 30 DNA-leden wisten de weg naar Langeveen te vinden. Na een uitgebreide rondleiding door de timmerfabriek, volgde een presentatie van Herman Bakhuis en Berri de Jonge. Beide heren vertelden enthousiast over de visie van Plegt Vos Oost en hoe zij invulling geven aan duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en productie.

Wij willen Herman en Berri nogmaals bedanken voor hun gastvrijheid! DNA-leden die het initiatief van Plegt Vos Oost willen volgen, nodigen wij graag uit. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat (secretaris@duurzaamnetwerkalmleo.nl) Het was onze eerste DNA-bijeenkomst buiten de stadsmuren van Almelo. Hier zullen wij in 2015 een verder vervolg aan geven.

 

Bouwen in het Oosten

Het bestuur van Duurzaam Netwerk Almelo is benaderd door de redactie van het magazine Bouwen In Het Oosten, een blad voor en door professionals in de bouw in de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland (oplage 7200). De komende editie betreft een duurzaamheids special. Men heeft aangeboden daar een artikel over DNA in op te nemen. Als bestuur staan wij hier welwillend tegenover en we vinden het leuk dat ons netwerk op deze manier onder de aandacht wordt gebracht.

Daarnaast doet men de geste dat DNA leden tegen gereduceerd tarief een artikel in het blad mogen plaatsten: bij afname van een 1/2 pagina (advertentie, tegen normaal tarief (=425€), krijgt u een 1/2 pagina redactie (gratis) tot u beschikking). Daar ons dit een aantrekkelijk aanbod lijkt, brengen wij dit graag bij u onder de aandacht. Als u een pagina in Duurzaam Bouwen in het Oosten wilt vullen, neemt de redactie van BIHO telefonisch contact met u op om uw bedrage te bespreken en uiteindelijk ook om een interview af te nemen tbv uw bijdrage (door een journalist die werkzaam is bij BIHO). Voordat het artikel geplaatst wordt, krijgt u de kopie ter inzage, zodat u weet wat er geplaatst zal worden en u uw goedkeuring hieraan kunt geven.

Indien u van dit aanbod gebruik wilt maken, willen wij u vragen voor 24 oktober een e-mail te sturen naar secretaris@duurzaamnetwerkalmelo.nl. Het DNA bestuur zorgt er dan voor dat de redactie van Bouwen in het Oosten contact met u opneemt aangaande de kopij voor de Duurzaamheids special. 

We hopen op een zeer hoog DNA gehalte in deze duurzaamheidspecial van Bouwen in het Oosten!