DNA Seminar bij Schröder vastgoed

Op woensdag 1 oktober geeft DNA een Seminar wat in het teken staat van duurzaamheid in de bouw en de circulaire economie. De heer G. Schroder van Schröder vastgoed zal vertellen over zijn ervaringen en de visie die hij op dit thema heeft. Wij denken dat dit voor u een boeiend onderwerp is en bovendien is het een mooie gelegenheid om uw collega’s te treffen en kennis uit te wisselen.

Locatie Magna Porta Twentepoort West 10-12 7609 RD Almelo

Programma 15.00 uur: ontvangst 15.30 uur: opening door de heer L. Pouwel, voorzitter DNA 15.35 uur: presentatie circulaire economie door de heer G. Schröder, directeur Schroder Vastgoed 16.30 uur: netwerkborrel 17.30 uur: einde

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor het DNA Seminar.

Informatie DNA seminar Heracles Almelo

Namens Heracles Almelo en Koninklijke TenCate hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor onze DNA- najaarsbijeenkomst. Tijdens de succesvolle DNA kennistafel-bijeenkomst in maart van dit jaar, hebben we aangekondigd een najaarsbijeenkomst bij een van onze leden te organiseren, met als doel ervaringen te delen en te leren van elkaars duurzaamheidsprojecten. We hebben Heracles Almelo samen met Koninklijke TenCate bereid gevonden gastheer te zijn voor ons eerste najaarseminar. Beide organisaties hebben hun sporen verdiend op gebied van duurzaamheid, of het nu gaat om de P van people, planet of profit. Laat u inspireren door de best practices van onze leden en bezoek ons najaarsseminar! Datum      Woensdag 4 december 2013 Tijd          Van 15.30 tot 18.00 uur Locatie    Business Club Polman Stadion in Almelo Programma: 15.30 uur  Ontvangst in Business Club Polman Stadion 15.45 uur   Opening door Laurens Pouwel, Voorzitter DNA 15.50 uur   Heracles Almelo Scoort voor Iedereen door Rob Toussaint 16.15 uur  Duurzaamheid Koninklijke TenCate door Jaap de Carpentier Wolf 16.45 uur  Duurzaam en innovatief stadion door Martin Olde Weghuis 17.15 uur   Afsluitende netwerkborrel U kunt zich aanmelden voor het DNA seminar via onderstaande link: https://www.duurzaamnetwerkalmelo.nl/bijeenkomst-heracles/ of door een mail te sturen aan info@duurzaamnetwerkalmelo.nl Om tijdig een beeld te krijgen van het aantal bezoekers stellen we het op prijs als uw aanmelding uiterlijk vrijdag 29 november bij ons binnen is.  

Dag van de Duurzaamheid

dag-van-de-duurzaamheid   Ook in 2013 neemt Urgenda het initiatief voor de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Wij als Duurzaam Netwerk Almelo steunen dit initiatief. Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Op donderdag 10 oktober zullen er in heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden! Na het succes van de vier voorgaande edities nodigt Urgenda zowel particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties als overheden uit een duurzame activiteit te organiseren en aan te haken. Wat is het doel van de Dag van de Duurzaamheid: 1. Op de Dag van de Duurzaamheid, laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is. Mensen en organisaties die met duurzaamheid bezig zijn, op te roepen van zich te laten horen en ‘nieuwe mensen’ bij duurzaamheid te betrekken. 2. Op de Dag van de Duurzaamheid,  de duurzaamheid daadwerkelijk versnellen om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen. Kijk voor meer informatie op: www.dagvandeduurzaamheid.nl

Hoe is het met: de DNA bomen?

Op 25 april 2012 zijn ze door het Duurzaam Netwerk Almelo geplant op het bedrijventerrein Twentepoort, vijf appelbomen. En het gaat goed met de bomen. In het voorjaar was al te zien dat de eerste knoppen in bloei stonden. De bladeren van deze bomen die al enkele meters hoog zijn, wapperen fier in het groen aan de buitenkant van het bedrijventerrein. En dat is goed nieuws want de verwachting is toch wel dat er u als lid van het Duurzaam Netwerk Almelo over enkele jaren uw appel kunt plukken tijdens een wandeling over het bedrijvenpark of de drukbezette wandelroute. Op deze manier lijken de door onze voorzitter op 25 april, tijdens het planten van de bomen, uitgesproken woorden ‘wij hopen dat straks iedereen de vruchten van de appelbomen kan plukken’, werkelijkheid te worden. Het Duurzaam Netwerk Almelo hoopt natuurlijk samen met u ook te kunnen zeggen dat de uitwisseling van kennis via het Netwerk eveneens zijn vruchten afwerpt. De appelbomen staan dan ook symbool voor een succesvolle duurzame toekomst van het netwerk en het duurzaam ondernemen in Almelo.

Duurzaam Netwerk Almelo valt in de prijzen

Onlangs heeft ons Duurzaam Netwerk Almelo een prijs gewonnen nadat we onze activiteiten hebben aangemeld bij het jubilerende Rijnconsult voor het 35×35 event. Deze organisatie stelt 35 adviesuren beschikbaar aan ons, vanwege hun 35 jarig bestaan maar vooral omdat ze onder de indruk zijn van het initiatief van ons Netwerk om kennis over duurzaamheid te delen, te verbinden en vanuit het bedrijfsleven zelf zijn opgericht. Meer informatie hierover kan ook verkregen worden via onze website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl of voor de inhoud van de prijs via www.rijnconsult.nl

Wat doet Duurzame Dinsdag?

Duurzame Dinsdag vraagt aandacht voor innovatieve duurzame ideeën uit de samenleving, die bijdragen aan verduurzaming van Nederland. Duurzame Dinsdag geeft bij de politiek aan wat nodig is in wet- en regelgeving om duurzaam te kunnen innoveren en opereren. Daarnaast zorgt Duurzame Dinsdag en haar partners ervoor, dat er ondersteuning komt vanuit de politiek en de samenleving om de initiatieven te versnellen in hun verdere ontwikkeling. Zo komt realisatie van ideeën een stap dichterbij. Iedereen die een goed idee heeft dient zijn of haar idee in, voor 28 juni 2013. Na 28 juni worden alle initiatieven door de Jury gelezen en beoordeeld. De jury selecteert daaruit de meest opvallende, succesvolle initiatieven die in aanmerking komen voor verschillende prijzen. Duurzame Dinsdag maakt op basis van alle inzendingen een aanbeveling voor het Kabinet. Op dinsdag 3 september 2013 zullen alle initiatieven symbolisch in de Duurzame Dinsdag Koffer worden aangeboden aan een vertegenwoordiger het Kabinet. Ook worden op 3 september alle prijswinnaars bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie over Duurzame Dinsdag op: http://www.duurzamedinsdag.nl

30 Almelose bedrijven wisselen kennis en ervaring uit bij eerste seminar Duurzaam Netwerk Almelo

Een zeer geslaagde bijeenkomst, zo is de mening van voorzitter Laurens Pouwel van het Duurzaam Netwerk Almelo. Natuurlijk is het altijd spannend hoe zo’n eerste bijeenkomst van de nog jonge stichting gaat verlopen. Dat na het bekendmaken van de kennistafelbijeenkomst al snel de eerste aanmeldingen binnenkwamen, bewijst dat de leden de initiatieven van het Netwerk waarderen. Na een inleiding van de Daan Dijk, adviseur duurzaamheid bij Rabobank Nederland, waaruit naar voren kwam dat duurzaam ondernemen voor veel ondernemers al vanzelfsprekend en daarnaast steeds belangrijker wordt, bleek al snel dat de leden van het netwerk volop in de weer zijn om hun bedrijf duurzaam te maken en duurzaam te laten ondernemen. Er is veel kennis uitgewisseld. Dat dit ook duidelijk voorziet in een behoefte blijkt ook wel uit het feit dat even later tijdens de bijeenkomst het 100ste lid van de stichting kon worden gehuldigd. Voorzitter Laurens Pouwel sprak tijdens de bijeenkomst van een bijzonder moment toen hij Heracles Almelo, vertegenwoordigd door Nico Jan Hoogma, kon huldigen als 100ste lid van DNA door de overhandiging van een bijzondere trofee die de drie speerpunten van het duurzaam ondernemen liet zien, People, Planet en Profit en een bos bloemen. Vervolgens vertelde Nico Jan Hoogma door het noemen van een aantal praktijkvoorbeelden dat Heracles Almelo een duurzame organisatie wil zijn. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst die, aldus voorzitter Pouwel, zeker voor herhaling vatbaar is.   5H8B5017