Beleidsplan/monitor/coördinator

Om duurzaamheid binnen de Rabobank Noord Twente te borgen is er niet alleen een beleidsplan opgesteld, maar is er ook een MVO-coördinator benoemd, die als aanspreekpunt geldt, activiteiten rondom MVO coördineert en ervoor zorgt dat ook medewerkers voortdurend op de hoogte blijven van de initiatieven op dit gebied. De jaarlijkse MVO-Monitor geeft exact aan waar de bank zich bevindt met MVO, ten opzichte van alle overige Rabobanken.