Biomassacentrale

Het onderhoud van de groenvoorzieningen besteedt URENCO uit aan Donker Groen; dit bedrijf is een landelijk opererend groenbedrijf dat MVO en Duurzaamheid erg belangrijk vindt en er ook concreet vorm aan wil geven. Bij URENCO heeft dit geleid tot afvoer van groen- en snoeiafval naar biomassa centrale of compostering. Donker maakt geen gebruik van bestrijdingsmiddelen in plantvakken en gazons. In plaats van kunstmeststoffen gebruikt Donker organische meststoffen en bodemstructuurverbeteraars op het terrein van URENCO. Dit voorkomt nodeloze uitspoeling van nitraat en fosfaat en geen verstoring van het bodemleven.