Bouwen in het Oosten

Het bestuur van Duurzaam Netwerk Almelo is benaderd door de redactie van het magazine Bouwen In Het Oosten, een blad voor en door professionals in de bouw in de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland (oplage 7200). De komende editie betreft een duurzaamheids special. Men heeft aangeboden daar een artikel over DNA in op te nemen. Als bestuur staan wij hier welwillend tegenover en we vinden het leuk dat ons netwerk op deze manier onder de aandacht wordt gebracht.

Daarnaast doet men de geste dat DNA leden tegen gereduceerd tarief een artikel in het blad mogen plaatsten: bij afname van een 1/2 pagina (advertentie, tegen normaal tarief (=425€), krijgt u een 1/2 pagina redactie (gratis) tot u beschikking). Daar ons dit een aantrekkelijk aanbod lijkt, brengen wij dit graag bij u onder de aandacht. Als u een pagina in Duurzaam Bouwen in het Oosten wilt vullen, neemt de redactie van BIHO telefonisch contact met u op om uw bedrage te bespreken en uiteindelijk ook om een interview af te nemen tbv uw bijdrage (door een journalist die werkzaam is bij BIHO). Voordat het artikel geplaatst wordt, krijgt u de kopie ter inzage, zodat u weet wat er geplaatst zal worden en u uw goedkeuring hieraan kunt geven.

Indien u van dit aanbod gebruik wilt maken, willen wij u vragen voor 24 oktober een e-mail te sturen naar secretaris@duurzaamnetwerkalmelo.nl. Het DNA bestuur zorgt er dan voor dat de redactie van Bouwen in het Oosten contact met u opneemt aangaande de kopij voor de Duurzaamheids special. 

We hopen op een zeer hoog DNA gehalte in deze duurzaamheidspecial van Bouwen in het Oosten!