Facilitair zorgt voor energiebesparing

Met name in het facilitaire vlak is PANalytical heel goed in staat om op diverse aspecten milieu vriendelijk en energiebesparende maatregelen te realiseren. PANalytical is gehuisvest in wat oudere bedrijfspanden, waarvan enkele op de ‘industrieel erfgoed’ lijst staan. Vernieuwing is hier als snel sustainable. Enkele voorbeelden van energiebesparende maatregelen: Verlichting In de gerenoveerde panden van PANalytical worden lichtknoppen schaars. Verlichting gaat in kantoren automatisch aan en uit en na werktijd wordt de verlichting in hele gebouwdelen automatisch uitgeschakeld. Daarnaast wordt gewerkt met energie zuinige hoog frequent verlichting, die een prettige lichtspreiding hebben maar ook een hoog rendement. Al met al resulteert dit in een prettig en goed verlichte werkomgeving en draagt bij aan energiebesparing. Klimaat Bij de aanleg van een nieuwe klimaatinstallatie worden diverse sustainable maatregelen genomen. Te denken valt aan: energiezuinige pompen, toepassing warmtewiel, zomernachtventilatie, uitgebalanceerde regelkring (zodat precies genoeg lucht wordt toegevoegd en niet overbodig wordt verwarmd of gekoeld), uitgebalanceerde roosters, enz, enz. Natuurlijk niet nadat de basis maatregelen, zoals de isolatie van pui en raampartijen, genomen zijn. Het totaal resulteert in een aantrekkelijk werkklimaat en een constant energieverbruik. En dat ondanks een toename van de activiteiten bij PANalytical.

Erkend leerbedrijf

Al sinds jaar en dag mag PANalytical het predicaat ‘erkend leerbedrijf ‘voeren. Vele studenten uit diverse onderwijsinstellingen hebben bij PANalytical stage gelopen of zijn er afgestudeerd. Voor PANalytical een goede manier om beeld te krijgen van het toekomstige arbeidspotentieel. Maar PANalytical ziet het ook als haar verantwoordelijkheid er mede zorg voor te dragen dat de, met name technische, opleidingskwaliteit op niveau blijft: jonge mensen moeten de kans krijgen ‘het vak‘ te leren. Daar is ondersteuning, begeleiding en inzet voor nodig en die levert PANalytical graag. Zonder nieuwe vakspecialisten immers geen toekomst voor een bedrijf als PANalytical. Daarnaast doet PANalytical actief mee aan projecten als ‘Week van de techniek’, ‘Toppers op Zondag’, ‘Jet-Net’ enz. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen het belang van techniek inzien, we hen kunnen laten zien dat techniek leuk is en we ons ook verantwoordelijk voelen voor de medewerker van de toekomst.

Beleidsplan/monitor/coördinator

Om duurzaamheid binnen de Rabobank Noord Twente te borgen is er niet alleen een beleidsplan opgesteld, maar is er ook een MVO-coördinator benoemd, die als aanspreekpunt geldt, activiteiten rondom MVO coördineert en ervoor zorgt dat ook medewerkers voortdurend op de hoogte blijven van de initiatieven op dit gebied. De jaarlijkse MVO-Monitor geeft exact aan waar de bank zich bevindt met MVO, ten opzichte van alle overige Rabobanken.

Gedragscode

Binnen de Rabobank-organisatie is duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen van start gegaan met de introductie van de Gedragscode. Hierin is aangegeven hoe de bank om wil gaan met haar voornaaamste stakeholders, zoals klanten, haar medewerkers en haar leveranciers. De wijze waarop de Rabobank in de wereld wil staan wordt bepaald door de kernwaarden die aan de missie en ambitie zijn ontleend: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid.

Afvaloptimalisatieplan

URENCO heeft een afval optimalisatieplan ontwikkeld en geïmplementeerd. In samen- werking met de afvalinzamelaar streven we naar een optimale afvalverwijdering. Dit betekent een kostenreducerende, milieuverantwoorde en hoogwaardige afval- verwijdering. Met als resultaat milieu integere uitvoering, preventie van afvalstoffen en integrale beheersing van alle afval- en reststromen van ontstaan tot eindbestemming.

Personeelsbeleid

URENCO heeft via Asito medewerkers van Convince en ‘Wajong medewerkers’ in de schoonmaakploeg werken die normaal gesproken moeilijk aan het werk zou komen. In 2011 wordt bekeken of ook medewerkers van SoWeCo kunnen worden ingezet bij het reinigen van bovengrondse infrastructuur zoals straatmeubilair en slagbomen. SoWeCo is in het verleden al meerdere malen ingezet voor bijvoorbeeld het inpakken van DVD lesstof pakketten voor de basisschool jeugd.