Dag van de Duurzaamheid

dag-van-de-duurzaamheid   Ook in 2013 neemt Urgenda het initiatief voor de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Wij als Duurzaam Netwerk Almelo steunen dit initiatief. Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Op donderdag 10 oktober zullen er in heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden! Na het succes van de vier voorgaande edities nodigt Urgenda zowel particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties als overheden uit een duurzame activiteit te organiseren en aan te haken. Wat is het doel van de Dag van de Duurzaamheid: 1. Op de Dag van de Duurzaamheid, laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is. Mensen en organisaties die met duurzaamheid bezig zijn, op te roepen van zich te laten horen en ‘nieuwe mensen’ bij duurzaamheid te betrekken. 2. Op de Dag van de Duurzaamheid,  de duurzaamheid daadwerkelijk versnellen om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen. Kijk voor meer informatie op: www.dagvandeduurzaamheid.nl

Facilitair zorgt voor energiebesparing

Met name in het facilitaire vlak is PANalytical heel goed in staat om op diverse aspecten milieu vriendelijk en energiebesparende maatregelen te realiseren. PANalytical is gehuisvest in wat oudere bedrijfspanden, waarvan enkele op de ‘industrieel erfgoed’ lijst staan. Vernieuwing is hier als snel sustainable. Enkele voorbeelden van energiebesparende maatregelen: Verlichting In de gerenoveerde panden van PANalytical worden lichtknoppen schaars. Verlichting gaat in kantoren automatisch aan en uit en na werktijd wordt de verlichting in hele gebouwdelen automatisch uitgeschakeld. Daarnaast wordt gewerkt met energie zuinige hoog frequent verlichting, die een prettige lichtspreiding hebben maar ook een hoog rendement. Al met al resulteert dit in een prettig en goed verlichte werkomgeving en draagt bij aan energiebesparing. Klimaat Bij de aanleg van een nieuwe klimaatinstallatie worden diverse sustainable maatregelen genomen. Te denken valt aan: energiezuinige pompen, toepassing warmtewiel, zomernachtventilatie, uitgebalanceerde regelkring (zodat precies genoeg lucht wordt toegevoegd en niet overbodig wordt verwarmd of gekoeld), uitgebalanceerde roosters, enz, enz. Natuurlijk niet nadat de basis maatregelen, zoals de isolatie van pui en raampartijen, genomen zijn. Het totaal resulteert in een aantrekkelijk werkklimaat en een constant energieverbruik. En dat ondanks een toename van de activiteiten bij PANalytical.

Witte dakbedekking

Bij energetische voordelen past URENCO bij dakrenovatie witte dakbedekking toe. De ontwikkelingen met betrekking tot witte daken volgen elkaar in een hoog tempo op. Mede het kostenniveau van witte daken in vergelijking met traditionele ‘zwarte’ bitumen dakbedekking is zich sterk aan het nivelleren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de witte kleur van de dakbedekking niet bepalend is voor energetische voordelen, maar de emissiecoëfficiënt van de dakbaan. Hoe lager de emissiecoëfficiënt, des te beter de reflectie van zonnestralen. Op het dak van verrijkingsfabriek SP4 wordt Proofs Progress toegepast op een oppervlakte van ca. 1400 m2. De emissiecoëfficiënt van deze witte dakbedekking is 0,25 t.o.v. ‘zwarte’ bitumen 0,93. Refererend naar verrijkingsfabriek SP4 is er dan ook sprake van een besparing op de koellast c.q. vermindering van de opwarming. Met andere woorden er is sprake van energetisch voordeel. De verwachtte levensduur van Proofs Progress is 1,5 keer langer in vergelijking met de traditionele ‘zwarte’ bitumen dakbedekking. URENCO onderzoekt of Proofs Progress ook op ca. 6000 m2 dakoppervlak van verrijkingsfabriek SP5 kan worden toegepast.

Energiebesparing

Met betrekking tot energiebesparing zijn diverse projecten de afgelopen periode binnen URENCO uitgevoerd. Energiezuinige bewegingssensoren en energiezuinige long-life armaturen zorgen voor besparingen. Noodverlichting is uitgevoerd in LED-verlichting. Verlichting in de productiehallen en de terreinverlichting is geoptimaliseerd en de verlichting op het parkeerterrein is teruggebracht naar minder Watt per lichtpunt, hetgeen een energiebesparing opleverde van 85% en tevens een besparing op het onderhoud.

Urenco Greenweek

Eenmaal per jaar wordt een ‘green week’ georganiseerd. Het thema in juni was Think before you travel. Via intranet konden medewerkers aangeven hoe ‘groen’ ze zich hadden gedragen tijdens de Green Week. Bijvoorbeeld fietsen naar het werk, carpoolen, reizen met het openbaar vervoer, videoconferencing in plaats van vergaderen op een externe locatie. Daarnaast kon men via de link www.afvalscheidingswijzer.nl tips.

Advies in energiebesparing

Sinds 2009 zijn in Almelo energieteams actief met het energiebesparingproject. De energiebesparingadviseurs van het energieteam leggen huisbezoeken af om bewoners met een laag inkomen bewust te maken van het huidige energieverbruik en haalbare besparingen. Bewoners ontvangen een tas met energiebesparende voorzieningen om beoogde besparingen te realiseren. Het project is gestart in de wijk Ossenkoppelerhoek en de energieteams hebben 1400 energieadviezen aan huis uitgevoerd. Per huishouden is gemiddeld een structurele besparing van €200,- per jaar mogelijk. In oktober 2010 was het energieteam actief in de wijk Sluitersveld. In het najaar van 2011 is de wijk De Riet aan de beurt. Bewoners met een laag inkomen uit andere wijken kunnen voor een energiebesparingsadvies terecht bij de gele energiebus. Deze energiebus is twee keer per week bij diverse winkelcentra aanwezig. De planning van de gele energiebus staat op www.energiebesparenalmelo.nl. Het project wordt namens de gemeente door SOWECO NV uitgevoerd. Voor dit project zijn via MAC (Maatschappelijk Activering Concept) werklozen benaderd en opgeleid tot energiebesparingadviseur. Het project wordt tevens ondersteund door Essent, Vitens, waterschap Regge en Dinkel, woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph.

1.000.000 druppels

1.000.000 druppels: hét nieuwe landelijke duurzaamheidsproject Elke persoon die zich bewust is van zijn omgeving en zijn verantwoordelijkheid daarin neemt draagt bij aan een meer duurzame maatschappij. Eén persoon is echter de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Een miljoen druppels maken wél het verschil. Ben jij één van die druppels? Scheid je je afval? Doe je het licht uit als je de kamer verlaat? Laat je de kraan niet nodeloos aanstaan? De meeste mensen doen dit al. Dat is uitstekend. Het laat zien dat je bewust bezig bent met je omgeving. Het project 1.000.000 druppels geeft je meer tips. Tips die misschien wat minder voor de hand liggen. Vaak tips die je ook nog geld opleveren. En we laten zien wat het betekent als 1.000.000 mensen deze kleine tips in de praktijk brengen. Je krijgt elke week de tip, de Duurzame Druppel van de Week, opgestuurd om je nog bewuster te maken van je omgeving. En je zult ze vast niet allemaal gaan opvolgen. Dat hoeft ook niet. Het doel van 1.000.000 druppels is dat je nadenkt over je keuzes. Jij beslist hoe ver je gaat. Doe mee! Je kunt meedoen als persoon of als organisatie. Via de website www.eenmiljoendruppels.nl kun je je aanmelden. Individuen krijgen elke week de Duurzame Druppel van de Week in hun mailbox. Bij bedrijven gaat deze druppel naar een contactpersoon. Deze zorgt voor verspreiding in de organisatie. De manier is vrij: e-mail, intranet, prikbord, personeelsblad; het mag allemaal. What’s in it for me? Organisaties die duurzamer willen worden, lopen vaak tegen hetzelfde probleem aan: hoe krijg ik mijn medewerkers duurzaam? Door de structurele bewustwordingscampagne van 1.000.000 druppels zorg je ervoor dat je organisatie duurzaam wordt van binnenuit. Daarnaast bouwt 1.000.000 druppels aan een kennisbank waar bedrijven en andere organisaties hun ervaringen en kennis delen. Gratis advies dus. Door partner te worden kun je als bedrijf ook laten zien dat je duurzaam wilt werken. En het beste als laatste: deelname is gratis.