Dag van de Duurzaamheid

dag-van-de-duurzaamheid   Ook in 2013 neemt Urgenda het initiatief voor de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Wij als Duurzaam Netwerk Almelo steunen dit initiatief. Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Op donderdag 10 oktober zullen er in heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden! Na het succes van de vier voorgaande edities nodigt Urgenda zowel particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties als overheden uit een duurzame activiteit te organiseren en aan te haken. Wat is het doel van de Dag van de Duurzaamheid: 1. Op de Dag van de Duurzaamheid, laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is. Mensen en organisaties die met duurzaamheid bezig zijn, op te roepen van zich te laten horen en ‘nieuwe mensen’ bij duurzaamheid te betrekken. 2. Op de Dag van de Duurzaamheid,  de duurzaamheid daadwerkelijk versnellen om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen. Kijk voor meer informatie op: www.dagvandeduurzaamheid.nl

Biomassacentrale

Het onderhoud van de groenvoorzieningen besteedt URENCO uit aan Donker Groen; dit bedrijf is een landelijk opererend groenbedrijf dat MVO en Duurzaamheid erg belangrijk vindt en er ook concreet vorm aan wil geven. Bij URENCO heeft dit geleid tot afvoer van groen- en snoeiafval naar biomassa centrale of compostering. Donker maakt geen gebruik van bestrijdingsmiddelen in plantvakken en gazons. In plaats van kunstmeststoffen gebruikt Donker organische meststoffen en bodemstructuurverbeteraars op het terrein van URENCO. Dit voorkomt nodeloze uitspoeling van nitraat en fosfaat en geen verstoring van het bodemleven.

Urenco water recycling

Recycling, Warm water uit koeltorens hergebruikt

In het Recycling Centre (RCC) reinigt URENCO pompen en centrifugeonderdelen uit de verrijkingsfabrieken. Voor het verwarmen van ruimtes in het RCC wordt gebruik gemaakt van warm water afkomstig van koeltorens van verrijkingsfabriek SP4. Deze warmte wordt onttrokken aan het koelwater van de koeltorens om de temperatuur in het RCC naar beneden te krijgen. Het warme water uit de koeltorens wordt dus hergebruikt om het RCC te verwarmen.

Veiligheid boven alles

Bij alle werkzaamheden van URENCO ligt de nadruk op veilig en milieuvriendelijk werken. Alle systemen die in de verrijkingsfabrieken met uranium in contact komen, zijn gemaakt van hoogwaardige componenten en materialen. Veiligheid is één van de vijf kernwaarden. Veilig werken wordt gestimuleerd door een donatie voor een goed doel voor elke periode van 150 dagen zonder ongeval met verzuim tot gevolg op het terrein. URENCO medewerkers dragen goede doelen voor die hiervoor in aanmerking komen. Zo zijn de laatste jaren cheques uitgekeerd aan Stichting ALS, De Driehoek Almelo en De Twentse Wensambulance.

Energiebesparing

Met betrekking tot energiebesparing zijn diverse projecten de afgelopen periode binnen URENCO uitgevoerd. Energiezuinige bewegingssensoren en energiezuinige long-life armaturen zorgen voor besparingen. Noodverlichting is uitgevoerd in LED-verlichting. Verlichting in de productiehallen en de terreinverlichting is geoptimaliseerd en de verlichting op het parkeerterrein is teruggebracht naar minder Watt per lichtpunt, hetgeen een energiebesparing opleverde van 85% en tevens een besparing op het onderhoud.