Week van de veiligheid

Regelmatig worden binnen de Rabobank Noord Twente oefeningen gehouden om in geval van calamiteiten te zorgen voor het volgen van de juiste procedures. In dit verband is in het afgelopen jaar een week van de veiligheid gehouden, waarin alle veiligheidsvoorschriften nog eens onder de aandacht zijn gebracht en de risico’s van het bankbedrijf zijn besproken.

Medewerkertevredenheid

Eens per twee jaar wordt binnen de Rabobank Noord Twente een onderzoek uitgevoerd onder het gehele personeelsbestand om de medewerkertevredenheid te meten. Ook de invulling van de rol van directieleden en managers maakt onderdeel uit van dit onderzoek. De resultaten worden besproken met een speciale ATO-werkgroep.

Maand van de vitaliteit

In 2010 heeft de Rabobank Noord Twente voor al haar medewerkers de maand van de vitaliteit georganiseerd. In deze periode werden allerlei activiteiten georganiseerd die het gezond werken en gezond leven bevorderen. Door de activiteiten in deze periode te concentreren kreeg dit onderwerp veel aandacht. Bovendien werden er workshops georganiseerd en worden medewerkers, zo nodig, gefaciliteerd.