Verslag & presentatie seminar Extend

Op woensdag 23 september waren we als DNA te gast bij Extend, experts in MVO people, een spin-off van Soweco. Er hadden zich ongeveer 30 leden opgegeven voor dit seminar – een aantal nieuwe gezichten maar ook een aantal uit de ‘vaste kern’. Het is goed dat we steeds een wisselend publiek weten te trekken: een van de doelstelling van DNA is immers leden met elkaar in contact te brengen, op het vlak van duurzaamheid. Op deze manier slagen we daar bijzonder goed in.

DNA-3

Inhoudelijk was het een interessant seminar: Reinier van Broekhoven heeft een tipje van de sluier opgelicht over een aantal maatschappelijke wereldwijde trends waaruit blijkt dat participatie op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt. Mariska Cubuk is ingegaan op de wijze waarop Extend bedrijven helpt om die duurzame inzetbaarheid, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mogelijk te maken. Met recht hoe je duurzaam sociaal kunt ondernemen zonder het resultaat uit het oog te verliezen. Daarbij is a.o. ingegaan de prestatieladder sociaal ondernemen, de trends in de arbeidsmarkt en de wijze waarop bedrijven kunnen en moeten inspelen op deze trends.

Daarnaast hebben we een wandeling over het uitgebreide Soweco terrein gemaakt om de werkplaats te bekijken. Hoewel het terrein nog zeer uitgebreid is, wordt de werkplaats steeds kleiner. Maar de duurzaamheid zien we ook weer terug in het hergebruik van de gebouwen door andere bedrijven. We kijken terug op een succesvol en goed georganiseerd seminar! DNA-2

Voor degene die niet aanwezig waren is het misschien leuk om via deze link de presentatie van Extend een keer te bekijken (en is natuurlijk ook voor de aanwezigen goed om het nog een keer na te lezen!).

Uitnodiging seminar (23/9) @ Extend MVO (update)

We hebben Extend/Soweco bereid gevonden op te treden als gastbedrijf voor het volgende DNA seminar. Een seminar dat volledig in het teken van de P van People staat. Extend helpt bedrijven om sociaal ondernemen rendabel te maken en biedt bedrijven mogelijkheden om op een duurzame manier socialer te ondernemen. Het thema van het seminar is dan ook: Duurzaam sociaal ondernemen met resultaat. We bevelen het seminar van harte bij u aan en hopen elkaar daar te ontmoeten. Het programma en de formele uitnodiging voor het seminar volgen snel.

Programma 23 september 2015 15.00 uur: inloop bij het Trefpunt 15.30 uur: ontvangst en welkom in vergaderzaal G.J.A. Engbers, door de heer Reinier van Broekhoven 15.40 uur: korte rondleiding door SOWECO 16.15 uur: presentatie Duurzaam sociaal ondernemen met resultaat door Extend 17.15 uur: netwerkborrel in het Trefpunt Namens SOWECO zal Reinier van Broekhoeven onze gastheer zijn. Door Extend worden wij ontvangen door Maud van Geel, Mariska Ҫubuk- van den Noort en Anneke Scheurink.

Maar via deze link kunt u zich alvast aanmelden (en het seminar in uw agenda plaatsen). 

Screen Shot 2015-08-14 at 12.22.14

Vrijwilligersproject Stichting Present

Het bestuur van DNA (Duurzaam Netwerk Almelo) heeft recent meegedaan aan een vrijwilligersproject van de Stichting Present. Het DNA bestuur is gaan wandelen met ouderen van het verzorgingstehuis Hoog Schuilenburg (Carint / Reggeland). De Stichting Present is al enkele jaren actief in Almelo en ondersteunt vrijwilligersprojecten. Om dit optimaal te promoten maar ook om te onderzoeken of deze activiteiten onder de aandacht van de leden van het duurzaam netwerk kunnen worden gebracht, vond het DNA bestuur het een goed idee om  eerst zelf maar eens te ervaren hoe deze activiteit bevalt. Nu kan al gezegd worden dat dit initiatief heel goed past bij de doelstellingen van het duurzaam ondernemen, waar Poeple, Planet en Profit vaste onderdelen van zijn.  In een volgende nieuwsbrief leest u meer hierover.

1

2

DNA Seminar Unipro

Maurice Beijk, Specialist Duurzaam Bouwen, MVO-ambassadeur, A+D architect bij Unipro bv

Bij de bouw van het nieuwe bedrijfspand heeft Unipro haar visie op duurzaamheid op een praktische manier vertaald naar een moderne manier van bouwen, transporteren en produceren. Met deze “groene” omgeving heeft Unipro als doel haar afnemers, medewerkers en alle andere betrokkenen te inspireren tot “groenere” oplossingen. Want, duurzaamheid biedt kansen!

Over Unipro Unipro levert met de merken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo en Codex alles voor het leggen, onderhouden en renoveren van alle soorten vloeren. Ruim 50 jaar geleden begon Unipro met de productie van lijmen en groeide snel uit tot een internationale organisatie. Innovatieve productiemethoden, een vakkundig technisch advies en meer dan 100 enthousiaste medewerkers leggen dé basis voor perfecte vloeren. Unipro maakt deel uit van de internationaal opererende, beursgenoteerde organisatie Uzin Utz Gruppe uit Duitsland. Net als Unipro een familiebedrijf, gekenmerkt door “Grundlichkeit” en een warme, persoonlijke bedrijfscultuur.

In het DNA van de Haaksbergse onderneming is een duurzaam en gezond werkklimaat stevig verankerd. Zo werd begin jaren ’80 al de stap naar  veel gezondere kunststof dispersielijmen gemaakt. Niet lang daarna, leverde Unipro als eerste in de markt uitsluitend oplosmiddelvrije UZIN lijmen. Maar nog steeds staat bij Unipro duurzaamheid hoog in het vaandel. Dat is terug te vinden in het assortiment en verpakkingen, maar ook in het bedrijfspand.

Locatie: Unipro Bouwstraat 18, 7483 PA Haaksbergen

15.00 uur ontvangst met koffie en krentewegge 15.30 uur opening door de heer L. Pouwel, voorzitter DNA 15.35 uur introductie Unipro door Maurice Beijk 15.45 uur presentatie de groene fabriek van Unipro en zoveel meer.. 16.30 uur netwerkborrel 17.30 uur einde

Dit schema laat geen ruimte over voor een rondleiding, mochten jullie dit wel willen dan kan de rondleiding plaatsvinden na de presentatie om 16.30 uur, deze duurt ca. 45 minuten.

Meld u hier aan voor het seminar

Seminar Plegt Vos Oost

Wij kunnen terugkijken op een geslaagd DNA Seminar bij Plegt Vos Oost. Ruim 30 DNA-leden wisten de weg naar Langeveen te vinden. Na een uitgebreide rondleiding door de timmerfabriek, volgde een presentatie van Herman Bakhuis en Berri de Jonge. Beide heren vertelden enthousiast over de visie van Plegt Vos Oost en hoe zij invulling geven aan duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en productie.

Wij willen Herman en Berri nogmaals bedanken voor hun gastvrijheid! DNA-leden die het initiatief van Plegt Vos Oost willen volgen, nodigen wij graag uit. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat (secretaris@duurzaamnetwerkalmleo.nl) Het was onze eerste DNA-bijeenkomst buiten de stadsmuren van Almelo. Hier zullen wij in 2015 een verder vervolg aan geven.

 

Bouwen in het Oosten

Het bestuur van Duurzaam Netwerk Almelo is benaderd door de redactie van het magazine Bouwen In Het Oosten, een blad voor en door professionals in de bouw in de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland (oplage 7200). De komende editie betreft een duurzaamheids special. Men heeft aangeboden daar een artikel over DNA in op te nemen. Als bestuur staan wij hier welwillend tegenover en we vinden het leuk dat ons netwerk op deze manier onder de aandacht wordt gebracht.

Daarnaast doet men de geste dat DNA leden tegen gereduceerd tarief een artikel in het blad mogen plaatsten: bij afname van een 1/2 pagina (advertentie, tegen normaal tarief (=425€), krijgt u een 1/2 pagina redactie (gratis) tot u beschikking). Daar ons dit een aantrekkelijk aanbod lijkt, brengen wij dit graag bij u onder de aandacht. Als u een pagina in Duurzaam Bouwen in het Oosten wilt vullen, neemt de redactie van BIHO telefonisch contact met u op om uw bedrage te bespreken en uiteindelijk ook om een interview af te nemen tbv uw bijdrage (door een journalist die werkzaam is bij BIHO). Voordat het artikel geplaatst wordt, krijgt u de kopie ter inzage, zodat u weet wat er geplaatst zal worden en u uw goedkeuring hieraan kunt geven.

Indien u van dit aanbod gebruik wilt maken, willen wij u vragen voor 24 oktober een e-mail te sturen naar secretaris@duurzaamnetwerkalmelo.nl. Het DNA bestuur zorgt er dan voor dat de redactie van Bouwen in het Oosten contact met u opneemt aangaande de kopij voor de Duurzaamheids special. 

We hopen op een zeer hoog DNA gehalte in deze duurzaamheidspecial van Bouwen in het Oosten!

DNA Seminar bij Schröder vastgoed

Op woensdag 1 oktober geeft DNA een Seminar wat in het teken staat van duurzaamheid in de bouw en de circulaire economie. De heer G. Schroder van Schröder vastgoed zal vertellen over zijn ervaringen en de visie die hij op dit thema heeft. Wij denken dat dit voor u een boeiend onderwerp is en bovendien is het een mooie gelegenheid om uw collega’s te treffen en kennis uit te wisselen.

Locatie Magna Porta Twentepoort West 10-12 7609 RD Almelo

Programma 15.00 uur: ontvangst 15.30 uur: opening door de heer L. Pouwel, voorzitter DNA 15.35 uur: presentatie circulaire economie door de heer G. Schröder, directeur Schroder Vastgoed 16.30 uur: netwerkborrel 17.30 uur: einde

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor het DNA Seminar.

Informatie DNA seminar Heracles Almelo

Namens Heracles Almelo en Koninklijke TenCate hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor onze DNA- najaarsbijeenkomst. Tijdens de succesvolle DNA kennistafel-bijeenkomst in maart van dit jaar, hebben we aangekondigd een najaarsbijeenkomst bij een van onze leden te organiseren, met als doel ervaringen te delen en te leren van elkaars duurzaamheidsprojecten. We hebben Heracles Almelo samen met Koninklijke TenCate bereid gevonden gastheer te zijn voor ons eerste najaarseminar. Beide organisaties hebben hun sporen verdiend op gebied van duurzaamheid, of het nu gaat om de P van people, planet of profit. Laat u inspireren door de best practices van onze leden en bezoek ons najaarsseminar! Datum      Woensdag 4 december 2013 Tijd          Van 15.30 tot 18.00 uur Locatie    Business Club Polman Stadion in Almelo Programma: 15.30 uur  Ontvangst in Business Club Polman Stadion 15.45 uur   Opening door Laurens Pouwel, Voorzitter DNA 15.50 uur   Heracles Almelo Scoort voor Iedereen door Rob Toussaint 16.15 uur  Duurzaamheid Koninklijke TenCate door Jaap de Carpentier Wolf 16.45 uur  Duurzaam en innovatief stadion door Martin Olde Weghuis 17.15 uur   Afsluitende netwerkborrel U kunt zich aanmelden voor het DNA seminar via onderstaande link: https://www.duurzaamnetwerkalmelo.nl/bijeenkomst-heracles/ of door een mail te sturen aan info@duurzaamnetwerkalmelo.nl Om tijdig een beeld te krijgen van het aantal bezoekers stellen we het op prijs als uw aanmelding uiterlijk vrijdag 29 november bij ons binnen is.