Dag van de Duurzaamheid

dag-van-de-duurzaamheid   Ook in 2013 neemt Urgenda het initiatief voor de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Wij als Duurzaam Netwerk Almelo steunen dit initiatief. Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Op donderdag 10 oktober zullen er in heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden! Na het succes van de vier voorgaande edities nodigt Urgenda zowel particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties als overheden uit een duurzame activiteit te organiseren en aan te haken. Wat is het doel van de Dag van de Duurzaamheid: 1. Op de Dag van de Duurzaamheid, laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is. Mensen en organisaties die met duurzaamheid bezig zijn, op te roepen van zich te laten horen en ‘nieuwe mensen’ bij duurzaamheid te betrekken. 2. Op de Dag van de Duurzaamheid,  de duurzaamheid daadwerkelijk versnellen om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen. Kijk voor meer informatie op: www.dagvandeduurzaamheid.nl

Hoe is het met: de DNA bomen?

Op 25 april 2012 zijn ze door het Duurzaam Netwerk Almelo geplant op het bedrijventerrein Twentepoort, vijf appelbomen. En het gaat goed met de bomen. In het voorjaar was al te zien dat de eerste knoppen in bloei stonden. De bladeren van deze bomen die al enkele meters hoog zijn, wapperen fier in het groen aan de buitenkant van het bedrijventerrein. En dat is goed nieuws want de verwachting is toch wel dat er u als lid van het Duurzaam Netwerk Almelo over enkele jaren uw appel kunt plukken tijdens een wandeling over het bedrijvenpark of de drukbezette wandelroute. Op deze manier lijken de door onze voorzitter op 25 april, tijdens het planten van de bomen, uitgesproken woorden ‘wij hopen dat straks iedereen de vruchten van de appelbomen kan plukken’, werkelijkheid te worden. Het Duurzaam Netwerk Almelo hoopt natuurlijk samen met u ook te kunnen zeggen dat de uitwisseling van kennis via het Netwerk eveneens zijn vruchten afwerpt. De appelbomen staan dan ook symbool voor een succesvolle duurzame toekomst van het netwerk en het duurzaam ondernemen in Almelo.

Duurzaam Netwerk Almelo valt in de prijzen

Onlangs heeft ons Duurzaam Netwerk Almelo een prijs gewonnen nadat we onze activiteiten hebben aangemeld bij het jubilerende Rijnconsult voor het 35×35 event. Deze organisatie stelt 35 adviesuren beschikbaar aan ons, vanwege hun 35 jarig bestaan maar vooral omdat ze onder de indruk zijn van het initiatief van ons Netwerk om kennis over duurzaamheid te delen, te verbinden en vanuit het bedrijfsleven zelf zijn opgericht. Meer informatie hierover kan ook verkregen worden via onze website www.duurzaamnetwerkalmelo.nl of voor de inhoud van de prijs via www.rijnconsult.nl

Wat doet Duurzame Dinsdag?

Duurzame Dinsdag vraagt aandacht voor innovatieve duurzame ideeën uit de samenleving, die bijdragen aan verduurzaming van Nederland. Duurzame Dinsdag geeft bij de politiek aan wat nodig is in wet- en regelgeving om duurzaam te kunnen innoveren en opereren. Daarnaast zorgt Duurzame Dinsdag en haar partners ervoor, dat er ondersteuning komt vanuit de politiek en de samenleving om de initiatieven te versnellen in hun verdere ontwikkeling. Zo komt realisatie van ideeën een stap dichterbij. Iedereen die een goed idee heeft dient zijn of haar idee in, voor 28 juni 2013. Na 28 juni worden alle initiatieven door de Jury gelezen en beoordeeld. De jury selecteert daaruit de meest opvallende, succesvolle initiatieven die in aanmerking komen voor verschillende prijzen. Duurzame Dinsdag maakt op basis van alle inzendingen een aanbeveling voor het Kabinet. Op dinsdag 3 september 2013 zullen alle initiatieven symbolisch in de Duurzame Dinsdag Koffer worden aangeboden aan een vertegenwoordiger het Kabinet. Ook worden op 3 september alle prijswinnaars bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie over Duurzame Dinsdag op: http://www.duurzamedinsdag.nl

30 Almelose bedrijven wisselen kennis en ervaring uit bij eerste seminar Duurzaam Netwerk Almelo

Een zeer geslaagde bijeenkomst, zo is de mening van voorzitter Laurens Pouwel van het Duurzaam Netwerk Almelo. Natuurlijk is het altijd spannend hoe zo’n eerste bijeenkomst van de nog jonge stichting gaat verlopen. Dat na het bekendmaken van de kennistafelbijeenkomst al snel de eerste aanmeldingen binnenkwamen, bewijst dat de leden de initiatieven van het Netwerk waarderen. Na een inleiding van de Daan Dijk, adviseur duurzaamheid bij Rabobank Nederland, waaruit naar voren kwam dat duurzaam ondernemen voor veel ondernemers al vanzelfsprekend en daarnaast steeds belangrijker wordt, bleek al snel dat de leden van het netwerk volop in de weer zijn om hun bedrijf duurzaam te maken en duurzaam te laten ondernemen. Er is veel kennis uitgewisseld. Dat dit ook duidelijk voorziet in een behoefte blijkt ook wel uit het feit dat even later tijdens de bijeenkomst het 100ste lid van de stichting kon worden gehuldigd. Voorzitter Laurens Pouwel sprak tijdens de bijeenkomst van een bijzonder moment toen hij Heracles Almelo, vertegenwoordigd door Nico Jan Hoogma, kon huldigen als 100ste lid van DNA door de overhandiging van een bijzondere trofee die de drie speerpunten van het duurzaam ondernemen liet zien, People, Planet en Profit en een bos bloemen. Vervolgens vertelde Nico Jan Hoogma door het noemen van een aantal praktijkvoorbeelden dat Heracles Almelo een duurzame organisatie wil zijn. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst die, aldus voorzitter Pouwel, zeker voor herhaling vatbaar is.   5H8B5017

Eerste DNA seminar

Namens het bestuur van Stichting Duurzaam Netwerk Almelo heb ik het genoegen u uit te nodigen voor het eerste DNA seminar in onze geschiedenis. Behalve een inspirerende introductie over het nut, de noodzaak en de toegevoegde waarde van duurzaamheid, willen we u tijdens dit seminar ook zelf graag aan het werk zetten. Daarom hebben we het seminar georganiseerd als kennistafel-bijeenkomst rond de drie MVO P’s: people, planet en profit. De kennistafel biedt u een platform om op interactieve wijze met collega-ondernemers en kennisinstellingen contact te leggen. Laat u inspireren door deel te nemen aan deze kennistafel-bijeenkomst! Datum: donderdag 21 maart 2013 Tijd: van 15.00 tot 19.00 uur Locatie: Business Club Polman Stadion in Almelo Voor deze bijeenkomst hebben we inspirerende ondernemers gevonden, die hun kennis op actuele duurzaamheid thema’s willen delen en innovatieve duurzaamheidsontwikkelingen met u willen bespreken. Programma:
15.00 uur Ontvangst in Business Club Polman Stadion
15.20 uur Opening door Laurens Pouwel, Voorzitter DNA
15.30 uur Inleiding op het programma door Erik Hütte, Bestuurslid DNA
15.35 uur Inleiding op het thema door Daan Dijk, Adviseur Duurzaamheid Rabobank Nederland
16.15 uur Start kennistafels
17.15 uur Samenvatting kennistafels
17.30 uur Huldiging 100e DNA lid
17.45 uur Afsluitende netwerkborrel
U kunt zich aanmelden voor het DNA seminar via onderstaande link: https://www.duurzaamnetwerkalmelo.nl/inschrijven-seminar-dna/ Bij inschrijving wordt u gevraagd uw voorkeur aan te geven voor een kennistafel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Graag tot ziens op donderdag 21 maart a.s.!  

Kennistafel bijeenkomst Duurzaam Netwerk Almelo

Per tafel kunnen er maximaal 10 personen deelnemen. Er wordt een actieve inbreng van u verwacht. Wij vragen u vooraf een vraag te formuleren voor de tafel van uw keuze. U kunt uw keuze maken uit een van de volgende onderwerpen: Binnen het MVO thema: People Planet, Profit, how about People? door Rob Cornelissen – Kwartiermaker Marketing, Sales & Communicatie bij Soweco Kennisdeling op het gebied van maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid. De laatste stand van zaken omtrent de participatiewet, de wet die ons allen treft! Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf en de kansen die deze wet bied. De prestatieladder socialer ondernemen van TNO biedt kansen voor gemeentes en bedrijven. Binnen het MVO thema: Planet Nut en noodzaak van MVO certificering door Arno Broekhuis – Directeur Engberink Technische Installaties BV Er is een groeiende vraag van bedrijven naar methoden om te bewijzen dat zij ‘MVO zijn’. Het liefst in de vorm van een certificaat of keurmerk. In reactie hierop is een groeiend aantal marktpartijen bezig met het ontwikkelen van certificaten voor MVO. Voor de MKB ondernemer ontstaat de behoefte om kaf van het koren te scheiden. Aan de kennistafel willen we graag op basis van praktijkervaringen met elkaar van gedachten wisselen over de nut en noodzaak van een MVO certificering voor het MKB bedrijf. Hoe duurzaam is de Twentse logistiek? door Gerco Lindhorst – Directeur Combi Terminal Twente Biedt ‘Port of Twente’, in combinatie met XL Park, meer duurzaamheid voor logistiek in Twente? Krijgen we de toenemende ladingstromen in de toekomst inderdaad van de weg af naar schip en spoor? Binnen het MVO thema: Profit Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen door Ron Nuwenhof – Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Is samenwerking wel zo vanzelfsprekend? Open innovatie helpt bedrijven bij het vinden van nieuwe combinaties, die niet binnen de eigen bedrijfsmuren voor handen zijn. Want juist het bedenken van nieuwe combinaties biedt kansen. Ook voor u? MVO: wat levert het op? door Sander Haas – Manager PR & Communicatie bij Asito Duurzaamheid speelt een rol bij steeds meer ondernemingen. Maar de vraag is vaak: wat kost het me en wat levert het op? Deze kennistafel gaat precies hierover: wat levert duurzaam ondernemen op? Op verschillende niveaus kijken we naar de opbrengsten en hoe die in verhouding staan tot de inspanningen die vereist zijn. Doel is om concrete handvatten op tafel te krijgen waar ondernemers direct mee aan de slag kunnen

DNA stelt orde op zaken!

Na intensieve voorbereidingen hebben we op 21 oktober j.l. ons duurzaam netwerk gelanceerd. Op deze datum vond de officiële ingebruikname plaats en de ondertekening van de intentieverklaring door de vijf initiatiefnemers van dit project. Sindsdien hebben tientallen bedrijven zich aangemeld voor deelname aan dit digitale platform. Momenteel zijn onze werkzaamheden vooral gericht op het formaliseren van de organisatie en het verdelen van de diverse taken. In het begin van het nieuwe jaar zullen wij opnieuw van ons laten horen door middel van een nieuwsbrief. Daarin geven we onder meer aan welke duurzame activiteiten op het programma staan en wat onze plannen voor de komende tijd zijn.