DNA zet zich in voor ouderen

ALMELO – Eenzaamheid bij ouderen is een bekend probleem. In de wintertijd valt dit aspect extra op. DNA vindt dit een zorgelijke kwestie, naast andere duurzaamheidsaspecten en wil dit graag aan het licht brengen.

 

DNA doet diverse activiteiten op maatschappelijk gebied. Zo heeft DNA op woensdag 12 december jl. een avondprogramma meegeholpen in de ouderenzorg. Deze activiteit is al eens twee keer eerder georganiseerd sinds de oprichting, alleen toen was het alleen voor de bestuursleden. DNA vind het belangrijk dat ook de leden betrokken worden bij de P van People en een maatschappelijke bijdrage leveren als organisatie. Afgelopen jaar was er voor gekozen om deze activiteit organisatiebreed te trekken. In samenwerking met Stichting Present, die dit soort activiteiten voor organisaties faciliteert, is dit dan ook in gang gezet naar alle leden van DNA.

 

Woensdag 12 december jl. vond een dergelijk maatschappelijk activiteit dan ook plaats. Er werd gestart op het kantoor van Stichting Present te Almelo. Na een korte kick-off vertrokken het bestuur en de deelnemende leden naar de locatie. Het evenement was een avond zorg te dragen en mee te helpen in de ouderenzorg. Bewoners van het verzorgingstehuis van TMZ Het Meulenbelt hadden een avondprogramma op deze woensdagavond. Een optreden van een koor werd verzorgd om de bewoners een avond te entertainen. Diverse kerstliederen werden gezongen om in de sfeer van de feestdagen te komen. Wat vonden de ouderen dit leuk. Echter een nog leuker om te zien, waren de vrolijke gezichten van de bewoners van deze verzorgingslocatie. Het doet goed om te zien hoe blij ouderen zijn met het praatje dat mensen met ze maken en het helpen begeleiden van de kamer naar de kantine.

 

De cijfers liegen er niet om. Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een paar keer in de maand een sociaal contact (onderzoek TNS/NIPO). Door om te zien naar deze ouderen, een gezellige activiteit te brengen kun je direct verschil maken in hun leven. Stichting Present organiseert dit soort projecten en op woensdag 12 december hebben de leden van DNA dit ervaren.

 

DNA vindt het dan ook erg belangrijk om ook aandacht te besteden aan de ouderenzorg. Elk klein gebaar doet wonderen, al is het niet voor de ouderen naar wie dit gebaar gemaakt wordt, dan doet het wel goed naar jezelf. Ook in 2019 is DNA van plan de MVO Doedag te organiseren en hoopt dan ook op de steun van haar leden. Ben je nog geen lid van Duurzaam Netwerk Almelo en heb je interesse na het lezen van dit artikel? Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor deze activiteit. Check de website van Duurzaam Netwerk Almelo voor de aanmelding. Doe de activiteit mee en misschien kan DNA u verwelkomen als nieuw lid in de toekomst!

Aanmelding MVO Doe-dag i.s.m. Stichting Present

Beste leden, Graag nodigen wij jullie uit voor onze eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 12 december a.s. De bijeenkomst van 7 november ging wegens externe factoren niet door, dus hierbij dé kans om alsnog mee te doen! De bijeenkomst staat geheel in het teken staat van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en wordt een combinatie van informatie én de bijzondere praktijk! Onder het genot van een hapje en een drankje zullen Urenco Nederland en Stichting Present starten met een introductie over ‘community work’ , de succesfactoren en hoe te implementeren lokaal voor jouw onderneming. Stichting Present inspireert en faciliteert al meerdere jaren bedrijven om lokaal maatschappelijk impact te maken. Het levert ondernemingen een positieve naamsbekendheid op, teambuilding onder werknemers en het biedt vaak een tastbare, concrete invulling voor MVO-beleid. Na de presentatie gaan we vervolgens zelf ervaren hoe waardevol en tegelijkertijd hoe laagdrempelig het is om community work te doen. Met een groep gaan we de bewoners (ouderen) van woon/zorgcentrum Trivium een gezellige avond bezorgen. Er komt een popkoor langs en de ouderen gaan genieten van een voorstelling. Wij bieden die avond extra handen om de ouderen van hun kamer naar de zaal te begeleidingen, koffie te schenken, maar ook het geven van aandacht en gezelligheid. Kortom: met de handen in de klei, geen woorden maar daden, jullie omtoveren tot ervaringsdeskundigen, enfin: jullie gaan zelf ervaren hoe bijzonder het is om goed te doen, wat community work met jou doet en wat dit dus ook voor jouw onderneming en werknemers kan betekenen. Doe je mee?   Wanneer:  Woensdag 12 december a.s. van 16:30 – ca 20:30 uur. Programma: 16.30 uur – Ontvangst bij Het Torentje (Hedemanplein 3) met hapje en drankje 16.45 uur – Welkom / maatschappelijk betrokken ondernemen hoe en waarom? – door Ruth Dam van Stichting Present Almelo 17.30 uur – De ervaring en impact – door Laurens Pouwel van Urenco Nederland bv 18.15 uur – Vertrek naar het maatschappelijk project. De cijfers liegen er niet om. Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een paar keer in de maand een sociaal contact (onderzoek TNS/NIPO). Door om te zien naar deze ouderen, een gezellige activiteit te brengen kun je direct verschil maken in hun leven. Stichting Present organiseert dit soort projecten en vanavond gaan we dit ervaren. 20.30 uur – Einde programma Meld je aan via deze link (aanmelden kan tot uiterlijk maandag 3 december a.s). Het is ook mogelijk om één introducé mee te nemen. Bij deelname ontvang je vervolgens inhoudelijk meer informatie over het programma en de adressen. Het bestuur van DNA beveelt deelname aan deze bijeenkomst van harte aan. Het is bijzonder om op deze manier je in te zetten voor je stadsgenoot. Zelf hebben wij in samenwerking met Present Almelo nu drie keer een maatschappelijk project gedaan en zijn ervan overtuigd dat de werkwijze, de projecten, maar bovenal ervaring jou als ondernemer en bedrijf veel te bieden heeft. Het is een leuke en mooie kans om op deze manier met elkaar onze missie maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen. Meer algemene informatie over Present Almelo en de samenwerking met bedrijven, vind je hier: Present – partner voor maatschappelijk betrokken ondernemen  Met vriendelijke groet, Laurens Pouwel Voorzitter

Erkend leerbedrijf

Al sinds jaar en dag mag PANalytical het predicaat ‘erkend leerbedrijf ‘voeren. Vele studenten uit diverse onderwijsinstellingen hebben bij PANalytical stage gelopen of zijn er afgestudeerd. Voor PANalytical een goede manier om beeld te krijgen van het toekomstige arbeidspotentieel. Maar PANalytical ziet het ook als haar verantwoordelijkheid er mede zorg voor te dragen dat de, met name technische, opleidingskwaliteit op niveau blijft: jonge mensen moeten de kans krijgen ‘het vak‘ te leren. Daar is ondersteuning, begeleiding en inzet voor nodig en die levert PANalytical graag. Zonder nieuwe vakspecialisten immers geen toekomst voor een bedrijf als PANalytical. Daarnaast doet PANalytical actief mee aan projecten als ‘Week van de techniek’, ‘Toppers op Zondag’, ‘Jet-Net’ enz. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen het belang van techniek inzien, we hen kunnen laten zien dat techniek leuk is en we ons ook verantwoordelijk voelen voor de medewerker van de toekomst.

PANalytical steunt hongerproject Albron

Albron, de landelijke cateraar die binnen het Supply & Competence Center van PANalytical in Almelo de kantine runt, draagt MVO een warm hart toe. Acties zoals Heerlijk & Eerlijk Eten, Dag van de Duurzaamheid en Week van de Smaak, worden veelal gepromoot binnen PANalytical. Bij het laatste project, het steunen van The Hunger project op Wereldvoedseldag, werd aan de lunchgebruikers gevraagd 50 cent extra af te rekenen als donatie voor het goede doel. Het resultaat is door PANalytical vertwintigvoudigd voor het hongerproject. Natuurlijk lijkt dit een druppel op een gloeiende plaat, maar een aantal van dit soort initiatieven moet uiteindelijk toch het verschil gaan maken.  

Kerstpakketten schenken

Sinds een paar jaar worden PANalytical medewerkers in de gelegenheid gesteld hun kerstpakket te schenken aan het boodschappenproject. Hierbij verdubbelt PANalytical het aantal gedoneerde pakketten. Jammer genoeg is de deelname nog niet zo heel groot, maar het initiatief is goed en PANalytical is zeker van plan hiermee door te gaan.

Schoonmaakkracht van het jaar

Regina Elbertsen Asito Schoonmaker van het jaar 2011

Regina Elbertsen is gekozen tot Asito Schoonmaker van het jaar 2011. Van alle 11.000 Asito medewerkers voldeed zij het beste aan alle criteria van de jury. Regina werkt voor Asito bij Brinck en de gemeente Zeewolde. Regina heeft de wedstrijd gewonnen door een combinatie van factoren. Zij is een vakvrouw die het schoonmaakvak met grote kunde en trots uitvoert. Ze komt altijd goedgehumeurd op haar werk en zorgt daar voor een perfect schoon pand. Daarnaast denkt zij mee met de klant en is ze nooit te beroerd om iets extra te doen. De A-factor Uit alle 11.000 Asito medewerkers zijn 49 medewerkers genomineerd voor de wedstrijd. Vijftien van hen bereikten de halve finale, waar zij werden getest op theoretische en praktische schoonmaakvaardigheden. Hiernaast werd de ‘A-factor’ getest, de aanwezigheid van het Asito-gevoel bij de kandidaten en de manier waarop zij dit uitten. Vijf finalisten streden daarna om de titel ‘Schoonmaakkracht 2011’. Alle vijf de kandidaten werden geroemd door collega’s, leidinggevenden en opdrachtgevers voor hun vakkennis, betrouwbaarheid en persoonlijkheid. Uiteindelijk is Regina er met de titel vandoor gegaan. Golden Service Awards De wedstrijd Asito Schoonmaker van het Jaar 2011 is Asito’s interne voorronde voor de Golden Service Awards die begin volgend jaar uitgereikt worden.

Asito budgetcoach

Asito gaat samenwerking aan met Budgetcoach

Na een succesvolle pilot hebben Asito en Budgetcoach een overeenkomst getekend om medewerkers van Asito landelijk te ondersteunen bij financiële vraagstukken. Asito wil hiermee medewerkers die de financiën niet rond krijgen helpen weer financieel gezond te worden. Budgetcoach zal Asito medewerkers met financiële problemen adviseren om deze op te lossen. Onderdelen hiervan kunnen zijn het adviseren bij het sluitend maken van het huishoudbudget. Jacco Brouwer van Budgetcoach: ‘In de pilot hebben we bij een aantal medewerkers die financiële hulp nodig hadden duizenden euro’s bespaard en hen uit de problemen geholpen. Begrijpelijk dat het enthousiasme groot is.’ Asito betaalt de helft van de kosten van de budgetcoach. Anton Witte, directeur HRM: ‘Als we signalen ontvangen dat een medewerkers financiële hulp nodig heeft, willen we deze professioneel kunnen helpen. Vandaar deze overeenkomst met Budgetcoach. We willen de drempel laag houden voor onze medewerkers die de hulp van de Budgetcoach inroepen. Daarom hebben we in het contract een scherp tarief afgesproken. Asito betaalt daar ook nog eens de helft van. Op deze manier is het voor onze medewerkers echt de moeite waard om hulp in te roepen wanneer dat nodig is.’

Vermindering CO2 uitstoot

De Rabobank Noord Twente neemt Windkracht 220 af, als alternatief voor elektriciteit, evenals Groen Gas. De bank heeft zich geconformeerd aan de landelijke doelstelling om 20% CO2-reductie per FTE te realiseren in 2013. Door middel van een CO2-footprint wordt hierop gestuurd.

Veiligheid boven alles

Bij alle werkzaamheden van URENCO ligt de nadruk op veilig en milieuvriendelijk werken. Alle systemen die in de verrijkingsfabrieken met uranium in contact komen, zijn gemaakt van hoogwaardige componenten en materialen. Veiligheid is één van de vijf kernwaarden. Veilig werken wordt gestimuleerd door een donatie voor een goed doel voor elke periode van 150 dagen zonder ongeval met verzuim tot gevolg op het terrein. URENCO medewerkers dragen goede doelen voor die hiervoor in aanmerking komen. Zo zijn de laatste jaren cheques uitgekeerd aan Stichting ALS, De Driehoek Almelo en De Twentse Wensambulance.