Dag van de Duurzaamheid

dag-van-de-duurzaamheid   Ook in 2013 neemt Urgenda het initiatief voor de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Wij als Duurzaam Netwerk Almelo steunen dit initiatief. Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Op donderdag 10 oktober zullen er in heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden! Na het succes van de vier voorgaande edities nodigt Urgenda zowel particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties als overheden uit een duurzame activiteit te organiseren en aan te haken. Wat is het doel van de Dag van de Duurzaamheid: 1. Op de Dag van de Duurzaamheid, laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is. Mensen en organisaties die met duurzaamheid bezig zijn, op te roepen van zich te laten horen en ‘nieuwe mensen’ bij duurzaamheid te betrekken. 2. Op de Dag van de Duurzaamheid,  de duurzaamheid daadwerkelijk versnellen om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen. Kijk voor meer informatie op: www.dagvandeduurzaamheid.nl

Nieuw meubilair PANalytical gecertificeerd en recyclebaar

De leverancier van ons meubilair heeft onlangs te kennen gegeven dat de huidige commerciële voorwaarden niet meer voortgezet kunnen worden. Dit was voor PANalytical het juiste moment om de markt te verkennen en te bekijken welke partijen het beste aansluiten bij onze doelstellingen. Behalve commerciële aspecten gaan o.a. MVO, CO2-footprint en Cradle2Cradle sterk meewegen in de overal beoordeling. Na een gedegen analyse hebben we 2 partijen gevonden die aan de volgende criteria voldoen: sustainable produceren van meubilair, ontwerp op basis van recyclebaarheid (tot zelf wel 95%) en/of het hebben ontvangen van vooraanstaande milieucertificaten.

Urenco water recycling

Recycling, Warm water uit koeltorens hergebruikt

In het Recycling Centre (RCC) reinigt URENCO pompen en centrifugeonderdelen uit de verrijkingsfabrieken. Voor het verwarmen van ruimtes in het RCC wordt gebruik gemaakt van warm water afkomstig van koeltorens van verrijkingsfabriek SP4. Deze warmte wordt onttrokken aan het koelwater van de koeltorens om de temperatuur in het RCC naar beneden te krijgen. Het warme water uit de koeltorens wordt dus hergebruikt om het RCC te verwarmen.