Asito budgetcoach

Asito gaat samenwerking aan met Budgetcoach

Na een succesvolle pilot hebben Asito en Budgetcoach een overeenkomst getekend om medewerkers van Asito landelijk te ondersteunen bij financiële vraagstukken. Asito wil hiermee medewerkers die de financiën niet rond krijgen helpen weer financieel gezond te worden. Budgetcoach zal Asito medewerkers met financiële problemen adviseren om deze op te lossen. Onderdelen hiervan kunnen zijn het adviseren bij het sluitend maken van het huishoudbudget. Jacco Brouwer van Budgetcoach: ‘In de pilot hebben we bij een aantal medewerkers die financiële hulp nodig hadden duizenden euro’s bespaard en hen uit de problemen geholpen. Begrijpelijk dat het enthousiasme groot is.’ Asito betaalt de helft van de kosten van de budgetcoach. Anton Witte, directeur HRM: ‘Als we signalen ontvangen dat een medewerkers financiële hulp nodig heeft, willen we deze professioneel kunnen helpen. Vandaar deze overeenkomst met Budgetcoach. We willen de drempel laag houden voor onze medewerkers die de hulp van de Budgetcoach inroepen. Daarom hebben we in het contract een scherp tarief afgesproken. Asito betaalt daar ook nog eens de helft van. Op deze manier is het voor onze medewerkers echt de moeite waard om hulp in te roepen wanneer dat nodig is.’