Gedragscode

Binnen de Rabobank-organisatie is duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen van start gegaan met de introductie van de Gedragscode. Hierin is aangegeven hoe de bank om wil gaan met haar voornaaamste stakeholders, zoals klanten, haar medewerkers en haar leveranciers. De wijze waarop de Rabobank in de wereld wil staan wordt bepaald door de kernwaarden die aan de missie en ambitie zijn ontleend: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid.