Inleiding door Henk Brinkhuis, CO2 Expert verleden, heden & toekomst

Met als titel De ontwikkeling van onze CO2 footprint:

Het duurzame belang hiervan voor u als ondernemer Duurzaam ondernemen = CO2 reduceren?’ Wat u als duurzame ondernemer hieraan kunt bijdragen

Samenvatting De concentratie van het broeikasgas CO2 heeft in het verleden van nature sterk gevarieerd en heeft de planeet en biotische evolutie sterk beïnvloed. We kunnen het verleden dus goed gebruiken om aanwijzingen te krijgen over hoe mogelijke ontwikkelingen ten gevolge van de steeds toenemende menselijke CO2 uitstoot kunnen en zullen zijn, over langere tijdschalen. Deze gegevens uit het verleden (die dus werkelijk hebben plaatsgevonden) kunnen naast klimaat-simulatie mbv computermodellen worden gebruikt om een robuust inzicht te krijgen over het toekomstige klimaat, maar ook hoe we door aanpassing van onze ‘footprint’ en mitigatie de opwarming kunnen beïnvloeden….. Prof. dr. Henk Brinkhuis is algemeen directeur Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en is part-time verbonden aan de Universiteit Utrecht, Geowetenschappen, als hoogleraar Marine Palynologie en Paleoceanografie. Henk Brinkhuis studeerde Mariene Geologie en Biostratigrafie/Paleoceanografie aan de Universiteit Utrecht, organische Geochemie aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde in Utrecht in de paleoklimatologie. Zijn wetenschappelijke interesse geldt met name (extreme) klimaatveranderingen in het verleden en het belang daarvan op het heden en de toekomst. Hij is (mede-)auteur van >130 peer-reviewede wetenschappelijke publicaties en (mede)-begeleider van >30 proefschriften. Hij is als nationale vertegenwoordiger nauw betrokken bij het Integrated Ocean Drilling Program (IODP). Als initiatiefnemer en als docent is hij de drijvende kracht achter tal van internationale onderwijsprogramma’s in paleoclimatologie en -ecologie. Daarnaast bekleedt hij tal van nationale en internationale wetenschappelijke functies….” Kennistafel bijeenkomst Duurzaam Netwerk Almelo Programma: Vanaf 14.30 uur     Ontvangst in de IISPA 15.00 uur    Opening door Laurens Pouwel, Voorzitter DNA 15.05 uur    Welkom door Erik Busscher, namens Sportbedrijf Almelo 15.15 uur    Inleiding op het programma door Erik Hütte, Bestuurslid DNA 15.20 uur    Inleiding op het thema door Henk Brinkhuis, CO2 Expert 16.15 uur   Start kennistafel 17.15 uur    Samenvatting kennistafels 17.30 uur    Afsluitende netwerkborrel Per tafel kunnen er maximaal 12 personen deelnemen. Er wordt een actieve inbreng van u verwacht. Wij vragen u vooraf een vraag te formuleren voor de tafel van uw keuze. U kunt uw keuze maken uit een van de volgende onderwerpen: Binnen het MVO thema People: Medewerker wordt mantelzorger, en nu? Routeplanner ‘werk en mantelzorg’ door Gretha van der Veer – Jong en Veer, mantelzorg in bedrijf Als werkgever richt u zich op vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en een goede werk – privé balans van uw medewerkers. Daarmee geeft u inhoud aan goed werkgeverschap. Met als doel dat uw personeel optimaal presteert. Maar hoe gaat u om met verschuivingen in deze balans? Wat zijn de consequenties van het overheidsbeleid op werknemers met mantelzorgtaken? Wat zijn uw verplichtingen hierin? Wat is de zakelijke rechtvaardiging? Wilt u een mantelzorgvriendelijke organisatie worden? En hoe wordt u dat dan? Binnen het MVO thema People: Het Nieuwe Werken = Duurzaam Werken? Bij Het Nieuwe Werken (HNW) staat de medewerker centraal door Arjon Pegels & Kristel Leerkes – Boerhof Projectinrichters Bij HNW past een duurzame inrichting, met voldoende geschikte werk- en ontmoetingsplekken, waar mensen zich thuis voelen. En dan HNW bij voorkeur met nieuwe milieuvriendelijke producten. Kernwaarden zijn Vernieuwen, Presteren, Beleven en Vertrouwen. Door de nadruk te leggen op het opbouwen van langdurige relaties is het nodig (en wordt het mogelijk) om innovatief, flexibel en duurzaam te werken. Elke werkgever is uniek, elke werknemer is uniek, door HNW krijgen we, binnen bepaalde grenzen, de vrijheid om te bepalen hoe we werken, met wie, waar en wanneer. Halen we het maximale uit organisaties, uit mensen en uit middelen. En daar hoort duurzaam denken gewoon bij! Binnen het MVO thema Profit: De waarde van MVO Het hoe, wat en waarom van stimuleringsmaatregelen door Frank Waleczek – Directeur Subvention MVO wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Vanuit de consument komt steeds meer de ‘’druk’’ te liggen bij de producent om inzichtelijk te maken hoe het product wordt geproduceerd. Aandacht wordt hierbij gegeven aan thema’s als energieverbruik, milieubelasting en in het verlengde de LCA van een product. Van de producent wordt de doorrol gemaakt naar toeleveranciers. Ook toeleveranciers moeten zich “aansluiten’’ bij de MVO gedachte van de producent. MVO gaat dus steeds verder de keten in. Het wordt steeds belangrijker dat MVO wordt geborgd. Met een borging kun je aantonen hoe je eigen MVO beleid is. Dit zal zich ook doorvertalen naar een (fictieve) korting bij aanbestedingen. Naast prijs wordt er meer en meer naar MVO gekeken. Op diverse vlakken zijn er stimuleringsmaatregelingen. Deze maatregelen zijn op gebied van geldelijke stimulering, fiscale stimulering maar ook bijzondere financieringsmaatregelen. Wij koppelen MVO doelen aan stimuleringen om op deze wijze ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren. Binnen het MVO thema Profit: de Duurzaamheid van Twente Een ‘TIB’ voor gevestigde ondernemers, een andere kennistafel door Jan van den Berg – Twente in Business Deze kennistafel wordt verzorgd door de stichting TIB, die als doelstelling heeft de werkgelegenheid en economie in Twente te bevorderen en te versterken. Deze organisatie van oud-ondernemers en ervaren managers kunnen gevestigde ondernemers van adviezen voorzien bij vragen over continuïteit (duurzaam), groei, krimp en regelgeving. Of initiatieven m.b.t. het duurzaam omzetten van technologie en ideeën naar de markt. Binnen het MVO thema Planet: De circulaire economie Een nieuw business model met kansen?! door Frances Prins – Bureau voor Duurzame Kwaliteit, Regiospinner Urgenda In deze kennistafel zullen we aan de hand van een aantal vragen geïnspireerd raken om naar ons eigen business model te kijken en na te gaan hoe we dat aan de hand van CE (circulaire economie) beginselen, kunnen versterken. Want wat is CE nu eigenlijk en waarom is het belangrijk? Wat zien we om ons heen gebeuren, welke kansen biedt het ons? Hoe kan CE onze bedrijfsdoelstellingen versterken. En waar kunnen we morgen beginnen.