Deze kennistafel is ingeleid door Frances Prins. Haar ervaringen zijn de volgende. Ongeveer 15 mensen hebben meegedaan met de workshop over de Circulaire Economie. We hebben het eerst gehad over wat het begrip betekent. Frances Prins geeft aan dat er nog maar heel weinig bedrijven actief zijn met produceren van goederen die ook werkelijk de grondstofkringloop kunnen sluiten. Voorbeeld zijn glas, PET flessen en van oud papier nieuw papier maken. Goede voorbeelden van producten zijn bijvoorbeeld de tapijttegels van Interface of de oude baksteen die grondstof is voor de nieuwe baksteen. Iedereen kan zich wel voorstellen dat grondstoffen eindig kunnen zijn, duurder worden en dat het zinvol is om over alternatieven na te denken. Kijk ook in de digitale folder van de RABObank voor meer praktische voorbeelden. De zoektocht naar alternatieve kringlopen hoef je niet alleen te doen. Er zijn in Twente de nodige bedrijven en instanties die je verder kunnen helpen, zoals de Wetenschapswinkel, 2R Recycling Groep,  de-sign en het IDC als het gaat om industrieel design. De eerste stap binnen jouw bedrijf begint met het in kaart brengen van alle grond en hulpstoffen. Probeer vervolgens in te schatten of je die over 5 of 10 jaar nog wilt gebruiken en of er slimmere alternatieven zijn. Dit kan gaan over paperclips, motor-en smeerolie, maar ook over kunststoffen, textiel en kleur en vulmiddelen en i-pads. Probeer in de bestaande keten oplossingen te vinden, maar veel innovatiever is het om met nieuwe ketens en stromen aan de slag te gaan. Wil je verder op dit spoor, dan kan je je aanmelden voor een vervolgbijeenkomst waar we dieper kunnen ingaan op jouw specifieke vragen. Frances Prins