Het was Frank Waleczek die de aftrap deed voor deze kennistafel. Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen of wel MVO begint een steeds belangrijker rol te spelen binnen ondernemingen. Dit komt doordat de consument / afnemer kritischer wordt. Men eist transparantie. Op vele sites kom je MVO en duurzaamheid tegen maar als je concreet vraagt: wat doen jullie op dit gebied weet de meerderheid van ondernemingen niet tot nauwelijks waar ze mee bezig zijn laat staan hoe ze het hebben geborgd. Het borgen van MVO kan door middel van certificeringen zoals ISO26000 en de MVO prestatieladder. In de kennissessies waren er twee ondernemingen die een MVO Jaarverslag hadden. Dit zijn Boerhof Projectinrichters en Subvention. Een MVO jaarverslag geeft aan wat je hebt gedaan op gebied van MVO en wat de MVO plannen zijn. MVO bestaat uit 7 thema’s MVO De overheid wil graag MVO stimuleren en doet dit door steeds meer te sturen op duurzaam inkopen. Overheidsinstanties – maar ook steeds meer bedrijven – besteden hier steeds meer aandacht aan. Duurzaam inkopen vraagt om anders te kijken naar je organisatie. Ook door middel van subsidies wil de overheid MVO stimuleren. Met name op het gebied van milieu zijn er thema’s die aansluiten bij subsidies. U kunt hierbij denken aan energiebesparing en milieuverbetering. MVO-borging is een win-situatie voor uw bedrijf. U bent transparant en u kunt laten zien aan uw afnemers wat u doet. U kunt gebruik maken van diverse subsidies U bent klaar voor de toekomst Advies: Kijk goed naar uw onderneming en bepaal wat uw visie is en u zich wil profileren. Kijk ook naar uw afnemers. Wat verwachten de afnemers van u. Wat verwacht u van uw leveranciers. Wees transparant naar uw afnemers en borg het. Uiteindelijk zal het leiden tot samenwerken aan een duurzame toekomst. F.J.J. (Frank) Waleczek