Medewerkertevredenheid

Eens per twee jaar wordt binnen de Rabobank Noord Twente een onderzoek uitgevoerd onder het gehele personeelsbestand om de medewerkertevredenheid te meten. Ook de invulling van de rol van directieleden en managers maakt onderdeel uit van dit onderzoek. De resultaten worden besproken met een speciale ATO-werkgroep.