Nationale MVO Monitor 2015

Deze nieuwe MVO Monitor geeft een update van de stand van zaken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland. Sinds 2011 heeft een dergelijke uitgebreide statusrapportage niet plaatsgehad. – Het begrip MVO is bij het Nederlandse bedrijfsleven een populair onderwerp ge- worden en veel bedrijven zijn op de een of andere manier wel met MVO bezig. – De invulling van het onderwerp is vaak nog klein en praktisch. Slechts een kwart van de bedrijven met MVO-activiteiten heeft echt beleid ontwikkeld en onderwerpen als ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten scoren nog relatief laag. – Circa de helft van de bedrijven ziet in MVO een strategisch antwoord op ontwikkelingen als grote prijsdruk en oplopende concurrentie. – Er zijn hoge verwachtingen van relatief nieuwe concepten als circulaire economie en sociale innovatie. Via onderstaande link kan het volledige artikel gelezen worden: https://www.duurzaamnetwerkalmelo.nl/wp-content/uploads/MVO-Monitor-2015_pdf.pdf