De stichting Duurzaam Netwerk Almelo is in 2011 opgericht door Asito, PANalytical B.V.,Rabobank Noord Twente, URENCO Nederland BV en de Gemeente Almelo. Deze vijf partners hebben zich ten doel gesteld om Almelo duurzamer te maken. Inmiddels is DNA uitgegroeid tot een netwerk van organisaties in en rond Almelo die meer willen doen aan duurzaamheid. Via DNA worden ideeën, ervaringen en kennis gedeeld om de verduurzaming van de leden van DNA en Almelo te bevorderen.

Onze missie is: Het bevorderen van duurzaam, maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen, vooral door het inspireren en het faciliteren van verbindingen tussen private en publieke organisaties in de regio Almelo.

DNA is een laagdrempelig kennisnetwerk en streeft op zichzelf geen commerciële doelstellingen na. Het netwerk is vrij toegankelijk voor private en publieke organisaties en richt zich op maatschappelijke betrokkenheid in de regio en duurzaam ondernemen. Wij moedigen onze deelnemers aan om eigen resultaten te delen, die als voorbeeld kunnen dienen voor andere deelnemers en voorbeelden initiëren op het gebied van duurzaamheid waar de regio Almelo haar voordeel mee kan doen.

Bekijk hier de volledige intentieverklaring van de oprichters van Duurzaam Netwerk Almelo. [timeline id=1299]