Witte dakbedekking

Bij energetische voordelen past URENCO bij dakrenovatie witte dakbedekking toe. De ontwikkelingen met betrekking tot witte daken volgen elkaar in een hoog tempo op. Mede het kostenniveau van witte daken in vergelijking met traditionele ‘zwarte’ bitumen dakbedekking is zich sterk aan het nivelleren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de witte kleur van de dakbedekking niet bepalend is voor energetische voordelen, maar de emissiecoëfficiënt van de dakbaan. Hoe lager de emissiecoëfficiënt, des te beter de reflectie van zonnestralen. Op het dak van verrijkingsfabriek SP4 wordt Proofs Progress toegepast op een oppervlakte van ca. 1400 m2. De emissiecoëfficiënt van deze witte dakbedekking is 0,25 t.o.v. ‘zwarte’ bitumen 0,93. Refererend naar verrijkingsfabriek SP4 is er dan ook sprake van een besparing op de koellast c.q. vermindering van de opwarming. Met andere woorden er is sprake van energetisch voordeel. De verwachtte levensduur van Proofs Progress is 1,5 keer langer in vergelijking met de traditionele ‘zwarte’ bitumen dakbedekking. URENCO onderzoekt of Proofs Progress ook op ca. 6000 m2 dakoppervlak van verrijkingsfabriek SP5 kan worden toegepast.

Energiebesparing

Met betrekking tot energiebesparing zijn diverse projecten de afgelopen periode binnen URENCO uitgevoerd. Energiezuinige bewegingssensoren en energiezuinige long-life armaturen zorgen voor besparingen. Noodverlichting is uitgevoerd in LED-verlichting. Verlichting in de productiehallen en de terreinverlichting is geoptimaliseerd en de verlichting op het parkeerterrein is teruggebracht naar minder Watt per lichtpunt, hetgeen een energiebesparing opleverde van 85% en tevens een besparing op het onderhoud.

Urenco Greenweek

Eenmaal per jaar wordt een ‘green week’ georganiseerd. Het thema in juni was Think before you travel. Via intranet konden medewerkers aangeven hoe ‘groen’ ze zich hadden gedragen tijdens de Green Week. Bijvoorbeeld fietsen naar het werk, carpoolen, reizen met het openbaar vervoer, videoconferencing in plaats van vergaderen op een externe locatie. Daarnaast kon men via de link www.afvalscheidingswijzer.nl tips.

Biologische producten in de catering

URENCO besteedt de catering is uit aan Eurest. De cateraar biedt zoveel mogelijk biologische producten aan tijdens de lunch. Daarnaast hebben URENCO en de cateraar meegedaan aan een onderzoek van de Universiteit van Wageningen om de voedselverspilling binnen de catering te meten. De onderzoeksresultaten moeten handvaten gaan bieden om de voedselverspilling verder terug te brengen. Bij de cateraar staat duurzame inkoop centraal waarin de traceerbaarheid van het assortiment, ethische handel en het aandeel biologische en fairtradeproducten centraal staan. Koelapparatuur is vervangen door energiezuinige koel- en vriescellen.

Advies in energiebesparing

Sinds 2009 zijn in Almelo energieteams actief met het energiebesparingproject. De energiebesparingadviseurs van het energieteam leggen huisbezoeken af om bewoners met een laag inkomen bewust te maken van het huidige energieverbruik en haalbare besparingen. Bewoners ontvangen een tas met energiebesparende voorzieningen om beoogde besparingen te realiseren. Het project is gestart in de wijk Ossenkoppelerhoek en de energieteams hebben 1400 energieadviezen aan huis uitgevoerd. Per huishouden is gemiddeld een structurele besparing van €200,- per jaar mogelijk. In oktober 2010 was het energieteam actief in de wijk Sluitersveld. In het najaar van 2011 is de wijk De Riet aan de beurt. Bewoners met een laag inkomen uit andere wijken kunnen voor een energiebesparingsadvies terecht bij de gele energiebus. Deze energiebus is twee keer per week bij diverse winkelcentra aanwezig. De planning van de gele energiebus staat op www.energiebesparenalmelo.nl. Het project wordt namens de gemeente door SOWECO NV uitgevoerd. Voor dit project zijn via MAC (Maatschappelijk Activering Concept) werklozen benaderd en opgeleid tot energiebesparingadviseur. Het project wordt tevens ondersteund door Essent, Vitens, waterschap Regge en Dinkel, woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph.

1.000.000 druppels

1.000.000 druppels: hét nieuwe landelijke duurzaamheidsproject Elke persoon die zich bewust is van zijn omgeving en zijn verantwoordelijkheid daarin neemt draagt bij aan een meer duurzame maatschappij. Eén persoon is echter de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Een miljoen druppels maken wél het verschil. Ben jij één van die druppels? Scheid je je afval? Doe je het licht uit als je de kamer verlaat? Laat je de kraan niet nodeloos aanstaan? De meeste mensen doen dit al. Dat is uitstekend. Het laat zien dat je bewust bezig bent met je omgeving. Het project 1.000.000 druppels geeft je meer tips. Tips die misschien wat minder voor de hand liggen. Vaak tips die je ook nog geld opleveren. En we laten zien wat het betekent als 1.000.000 mensen deze kleine tips in de praktijk brengen. Je krijgt elke week de tip, de Duurzame Druppel van de Week, opgestuurd om je nog bewuster te maken van je omgeving. En je zult ze vast niet allemaal gaan opvolgen. Dat hoeft ook niet. Het doel van 1.000.000 druppels is dat je nadenkt over je keuzes. Jij beslist hoe ver je gaat. Doe mee! Je kunt meedoen als persoon of als organisatie. Via de website www.eenmiljoendruppels.nl kun je je aanmelden. Individuen krijgen elke week de Duurzame Druppel van de Week in hun mailbox. Bij bedrijven gaat deze druppel naar een contactpersoon. Deze zorgt voor verspreiding in de organisatie. De manier is vrij: e-mail, intranet, prikbord, personeelsblad; het mag allemaal. What’s in it for me? Organisaties die duurzamer willen worden, lopen vaak tegen hetzelfde probleem aan: hoe krijg ik mijn medewerkers duurzaam? Door de structurele bewustwordingscampagne van 1.000.000 druppels zorg je ervoor dat je organisatie duurzaam wordt van binnenuit. Daarnaast bouwt 1.000.000 druppels aan een kennisbank waar bedrijven en andere organisaties hun ervaringen en kennis delen. Gratis advies dus. Door partner te worden kun je als bedrijf ook laten zien dat je duurzaam wilt werken. En het beste als laatste: deelname is gratis.

Beleidsplan/monitor/coördinator

Om duurzaamheid binnen de Rabobank Noord Twente te borgen is er niet alleen een beleidsplan opgesteld, maar is er ook een MVO-coördinator benoemd, die als aanspreekpunt geldt, activiteiten rondom MVO coördineert en ervoor zorgt dat ook medewerkers voortdurend op de hoogte blijven van de initiatieven op dit gebied. De jaarlijkse MVO-Monitor geeft exact aan waar de bank zich bevindt met MVO, ten opzichte van alle overige Rabobanken.

Gedragscode

Binnen de Rabobank-organisatie is duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen van start gegaan met de introductie van de Gedragscode. Hierin is aangegeven hoe de bank om wil gaan met haar voornaaamste stakeholders, zoals klanten, haar medewerkers en haar leveranciers. De wijze waarop de Rabobank in de wereld wil staan wordt bepaald door de kernwaarden die aan de missie en ambitie zijn ontleend: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid.

Afvaloptimalisatieplan

URENCO heeft een afval optimalisatieplan ontwikkeld en geïmplementeerd. In samen- werking met de afvalinzamelaar streven we naar een optimale afvalverwijdering. Dit betekent een kostenreducerende, milieuverantwoorde en hoogwaardige afval- verwijdering. Met als resultaat milieu integere uitvoering, preventie van afvalstoffen en integrale beheersing van alle afval- en reststromen van ontstaan tot eindbestemming.

Personeelsbeleid

URENCO heeft via Asito medewerkers van Convince en ‘Wajong medewerkers’ in de schoonmaakploeg werken die normaal gesproken moeilijk aan het werk zou komen. In 2011 wordt bekeken of ook medewerkers van SoWeCo kunnen worden ingezet bij het reinigen van bovengrondse infrastructuur zoals straatmeubilair en slagbomen. SoWeCo is in het verleden al meerdere malen ingezet voor bijvoorbeeld het inpakken van DVD lesstof pakketten voor de basisschool jeugd.