Personeelsbeleid

URENCO heeft via Asito medewerkers van Convince en ‘Wajong medewerkers’ in de schoonmaakploeg werken die normaal gesproken moeilijk aan het werk zou komen. In 2011 wordt bekeken of ook medewerkers van SoWeCo kunnen worden ingezet bij het reinigen van bovengrondse infrastructuur zoals straatmeubilair en slagbomen. SoWeCo is in het verleden al meerdere malen ingezet voor bijvoorbeeld het inpakken van DVD lesstof pakketten voor de basisschool jeugd.