Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Ook Duurzaam Netwerk Almelo dient te voldoen aan de wetgeving rondom de AVG. Om te voldoen aan de AVG-wetgeving is het gehele stappenplan doorlopen en zijn er een aantal bestanden ter publicatie gegeven. Zie in de onderstaande submenu’s dan ook de documenten van Duurzaam Netwerk Almelo.