Rabobank ledenraad

De Rabobank Noord Twente beschikt over een Ledenraad, die beschikt over statutaire bevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarcijfers. Deze Ledenraad bestaat uit 42 leden en is een afspiegeling van onze leden in het werkgebied. De Ledenraad is een belangrijk klankbord, die vier keer per jaar met de directie van gedachten wisselt over beleidszaken en de verdere optimalisering van de dienstverlening. De Ledenraad is een uiterst effectief instrument om de dialoog met de leden/klanten aan te gaan.