Rabobank projectenfonds

Jaarlijks wordt vanuit de nettowinst een substantieel bedrag gedoneerd aan het Projectenfonds van de Rabobank Noord Twente. Elk jaar is een bedrag van € 150.000,- beschikbaar voor verenigingen en instellingen die een project gaan opstarten. Er is een reglement beschikbaar met spelregels en de aanvragen worden beoordeeld door een Selectiecommissie, waarin onder meer zes leden uit de Ledenraad zitting hebben.