Verslag & presentatie seminar Extend

Op woensdag 23 september waren we als DNA te gast bij Extend, experts in MVO people, een spin-off van Soweco. Er hadden zich ongeveer 30 leden opgegeven voor dit seminar – een aantal nieuwe gezichten maar ook een aantal uit de ‘vaste kern’. Het is goed dat we steeds een wisselend publiek weten te trekken: een van de doelstelling van DNA is immers leden met elkaar in contact te brengen, op het vlak van duurzaamheid. Op deze manier slagen we daar bijzonder goed in.

DNA-3

Inhoudelijk was het een interessant seminar: Reinier van Broekhoven heeft een tipje van de sluier opgelicht over een aantal maatschappelijke wereldwijde trends waaruit blijkt dat participatie op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt. Mariska Cubuk is ingegaan op de wijze waarop Extend bedrijven helpt om die duurzame inzetbaarheid, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mogelijk te maken. Met recht hoe je duurzaam sociaal kunt ondernemen zonder het resultaat uit het oog te verliezen. Daarbij is a.o. ingegaan de prestatieladder sociaal ondernemen, de trends in de arbeidsmarkt en de wijze waarop bedrijven kunnen en moeten inspelen op deze trends.

Daarnaast hebben we een wandeling over het uitgebreide Soweco terrein gemaakt om de werkplaats te bekijken. Hoewel het terrein nog zeer uitgebreid is, wordt de werkplaats steeds kleiner. Maar de duurzaamheid zien we ook weer terug in het hergebruik van de gebouwen door andere bedrijven. We kijken terug op een succesvol en goed georganiseerd seminar! DNA-2

Voor degene die niet aanwezig waren is het misschien leuk om via deze link de presentatie van Extend een keer te bekijken (en is natuurlijk ook voor de aanwezigen goed om het nog een keer na te lezen!).