Veiligheid boven alles

Bij alle werkzaamheden van URENCO ligt de nadruk op veilig en milieuvriendelijk werken. Alle systemen die in de verrijkingsfabrieken met uranium in contact komen, zijn gemaakt van hoogwaardige componenten en materialen. Veiligheid is één van de vijf kernwaarden. Veilig werken wordt gestimuleerd door een donatie voor een goed doel voor elke periode van 150 dagen zonder ongeval met verzuim tot gevolg op het terrein. URENCO medewerkers dragen goede doelen voor die hiervoor in aanmerking komen. Zo zijn de laatste jaren cheques uitgekeerd aan Stichting ALS, De Driehoek Almelo en De Twentse Wensambulance.