Vermindering CO2 uitstoot

De Rabobank Noord Twente neemt Windkracht 220 af, als alternatief voor elektriciteit, evenals Groen Gas. De bank heeft zich geconformeerd aan de landelijke doelstelling om 20% CO2-reductie per FTE te realiseren in 2013. Door middel van een CO2-footprint wordt hierop gestuurd.