Vrijwilligersdag

De Rabobank Noord Twente heeft sedert de fusie in 2009 onlangs voor het eerst een Vrijwilligersdag georganiseerd. Zo’n 170 medewerkers hebben op vrijdag 16 september de handen uit de mouwen gestoken bij allerlei zorginstellingen, zorgboerderijen, hulpverlenende instanties en in het bos. De bankkantoren waren deze dag gesloten, maar voor dringende gevallen was er uiteraard telefonisch contact met de bank mogelijk.