Week van de veiligheid

Regelmatig worden binnen de Rabobank Noord Twente oefeningen gehouden om in geval van calamiteiten te zorgen voor het volgen van de juiste procedures. In dit verband is in het afgelopen jaar een week van de veiligheid gehouden, waarin alle veiligheidsvoorschriften nog eens onder de aandacht zijn gebracht en de risico’s van het bankbedrijf zijn besproken.