Witte dakbedekking

Bij energetische voordelen past URENCO bij dakrenovatie witte dakbedekking toe. De ontwikkelingen met betrekking tot witte daken volgen elkaar in een hoog tempo op. Mede het kostenniveau van witte daken in vergelijking met traditionele ‘zwarte’ bitumen dakbedekking is zich sterk aan het nivelleren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de witte kleur van de dakbedekking niet bepalend is voor energetische voordelen, maar de emissiecoëfficiënt van de dakbaan. Hoe lager de emissiecoëfficiënt, des te beter de reflectie van zonnestralen. Op het dak van verrijkingsfabriek SP4 wordt Proofs Progress toegepast op een oppervlakte van ca. 1400 m2. De emissiecoëfficiënt van deze witte dakbedekking is 0,25 t.o.v. ‘zwarte’ bitumen 0,93. Refererend naar verrijkingsfabriek SP4 is er dan ook sprake van een besparing op de koellast c.q. vermindering van de opwarming. Met andere woorden er is sprake van energetisch voordeel. De verwachtte levensduur van Proofs Progress is 1,5 keer langer in vergelijking met de traditionele ‘zwarte’ bitumen dakbedekking. URENCO onderzoekt of Proofs Progress ook op ca. 6000 m2 dakoppervlak van verrijkingsfabriek SP5 kan worden toegepast.